Sanktuarium Maryjne w Walsingham

You are here Home  > Sanktuaria Maryjne >  Sanktuarium Maryjne w Walsingham
Item image

Angielski Nazaret, bo tak potocznie nazywane jest Sanktuarium Matki Bożej z Walsingham  to miejsce uznane i bardzo cenione przez chrześcijan kraju.

Według legendy, fundatorką Sanktuarium była bogata wdowa, pochodzenia szlacheckiego, Richelda z Faverces (1061 r.) Manuskrypt z XV w. opisuje ” balladę z Walsingham ” i tłumaczy jak ta szlachetna wdowa chciała uhonorować Matkę Bożą.  Matka Boża poprowadziła zatopioną w modlitwie wdowę do Nazaretu, pokazała dom, w którym miało miejsce Zwiastowanie, i poprosiła ją, by w Walsingham zbudowano jego replikę na wieczną pamiątkę Zwiastowania. Tak zbudowano Święty Dom w Walsingham. Maryja poprosiła, aby tutaj pamiętano o wielkiej radości, której doświadczyła podczas Zwiastowania, gdy Archanioł Gabriel obwieścił Jej, że ze względu na uniżenie stanie się Matką Syna Bożego.

Najświętsza Panna powiedziała jej rόwnież, że w tym miejscu lud będzie celebrował Zwiastowanie, które jest źrόdłem odkupienia ludzkości. Powiedziała także: „Ktokolwiek będzie szukał w tym miejscu mojej pomocy, nie zostanie odesłany z pustymi rękoma.”

Richelda miała tę wizję trzykrotnie i każdorazowo ta prośba była do niej skierowana. Będąc przekonana o prawdziwości przekazu, postanowiła wykonać polecenie Matki Bożej. Jednakże rozmiary tej konstrukcji, wydawały się jej, jak i konstruktorom niejasne. Widząc, że projekt nie posuwa się do przodu, spędziła noc na modlitwie.

Jej błagania otrzymały natychmiastową odpowiedź, gdyż Matka Boża spowodowała, że aniołowie ukończyli budowę na miejscu, ktόre Ona wybrała, około 200 stόp od miejsca gdzie pracowali robotnicy.

walsingham ancientWreszcie, historyczna bazylika Walsingham została wzniesiona na przełomie XV i XVI w., ale powiększający się bunt protestancki osłabił zapał kultu maryjnego w Anglii. Do tego czasu Walsingham było bardzo popularnym miejscem pielgrzymek.

W roku 1534, przeor i kanonicy z Walsingham podpisali Akt Supremacji, stając się w ten sposόb pierwszymi podwładnymi autorytetowi Henryka VIII. Podczas następnych wiekόw, sanktuarium popadło w ruinę i jego wcześniejsza sława została całkowicie zapomniana.

 

Odrodzenie kultu Matki Bożej z Walsingham w XIX wieku

W XIX w. Charlotte Boyd, bogata dama zdecydowała odrestaurowywać sanktuarium w taki sam sposόb, jak inna bogata wdowa zaczęła budowę w XI wieku.

Dla pielgrzymόw podrόżujących z Londynu do Walsingham, ostatnim miejscem postoju jest kaplica usytuowana o około 1 mili od sanktuarium i znana pod nazwą  Slipper Chapel, czyli Kaplica Sandałόw, ponieważ pielgrzymi tu właśnie zdejmowali buty, aby przejść ostatnią milę boso.

Mały dom z XIV w. służył za oborę dla zwierząt, zanim Charlotte Boyd postanowiła go odrestaurować. Plan ten się skonkretyzował po jej nawrόceniu się na katolicyzm. Około 1890 r., kupiła kaplicę i ofiarowała ją opactwu w Downside.

Bractwo Matki Bożej Odkupienia, zajęło się jej odnowieniem i piękny rzeźbiony posąg Dziewicy z Dzieciątkiem zajął honorowe miejsce. On się znajduje aktualnie w King’s Lynn.

walsingham wnętrzeOd ponad 100 lat  procesje pielgrzymόw od King’s Lynn do Kaplicy Sandałów naznaczyły powrόt publicznego kultu do Matki Bożej z Walsingham. Jednakże przez całą generację, Kościόł katolicki nie wykazywał entuzjazmu do Sanktuarium. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, że przez 19 wiekόw wielu katolikόw z Anglii i Irlandii nie podtrzymywało wysiłkόw kardynała Manninga i innych, zmierzających do pobudzenia kultu publicznego, procesji itp. Wierni byli przyzwyczajeni do powściągliwości i rezerwy w wyrażaniu kultu, uznając takie praktyki za obce naleciałości.

W rezultacie, zrekonstruowanie sanktuarium w Walsingham nie miało na początku większego efektu na katolikach angielskich. Jednak w r. 1920, proboszcz anglikański z Walsingham, Alfred Hope-Patten, zdecydował odnowić życie sanktuarium, pod auspicjami Kościoła angielskiego.

Ogrom projektu anglikańskiego wywołał zainteresowanie katolikόw, ktόrzy dołożyli starań, aby rozbudzić kult do Matki Bożej. Aktualnie, to sanktuarium katolickie bardzo się rozwinęło, szczegόlnie od czasu rekonstrukcji Kaplicy Pojednania. Dzisiaj, dwa sanktuaria z ich hotelami są popularne i bardzo uczęszczane.

Kiedyś, anglikanie i katolicy nie uznawali publicznie ich wzajemnego istnienia w Walsingham. Nawet drogowskazy w starym mieście wskazywały z jednej strony Sanktuarium Matki Bożej z Walsingham a w drugą stronę Sanktuarium Odkupienia.

Wszystko uległo zmianie, kiedy to 15 lat temu, Jan-Paweł II przyjechał do Anglii i celebrował mszę świętą w kościele w Wembley, z obrazem Dziewicy z Walsingham na ołtarzu.

Obraz został umieszczony wspόlnie przez dyrektora sanktuarium katolickiego i anglikańską administrację. Następnie anglikanie i katolicy uznali się wzajemnie w publikacjach i wspόlnej działalności. Relacje ekumeniczne jednak z powodu pewnych elementόw zbytniej gorliwości w wyrażaniu kultu, były przez pewien okres trochę napięte, lecz teraz się znacznie uciszyły. Aktualny administrator anglikański, Martin Warner, uważa aktualny stan rzeczy za okres „zapuszczania korzeni na zimę”. Jest on optymistą i myśli, że przyczyni się to do umocnienia wzajemnego zrozumienia między Kościołem katolickim i protestanckim.

Wiele uroczystych nabożeństw jest celebrowanych w sanktuarium w Walsingham. Nowy witraż reprezentujący Zwiastowanie, zrealizowany przez Alfreda Fishera, został dodany do Kaplicy Sandałόw. Jeszcze inny ofiarowało bractwo Matki Bożej Odkupienia.

Dziewica Morska

Matka Boża z Walsingham jest rόwnież znana pod wezwaniem  Dziewica Morska. Legenda mediewalna opowiada, że Ona ratuje marynarzy będących w niebezpieczeństwie. Hotel dla pielgrzymόw anglikańskich nazywa się “Stella Maris”, czyli Gwiazda Morza. Jest to najstarszy tytuł nadany Maryi.

Walsingham znajduje się w odległości kilku mil od wybrzeża Norfolk – jest miejscem modlitwy i miejscem uzdrowień, reprezentuje ocalenie od sztormu i zatonięć oraz ofiaruje czyste wody i spokojny port, we wszystkich prόbach życiowych.

 

Erazm z Rotterdamu tak modlił się w Walsingham do Maryi:

O Jedyna
Wybrana spośród wszystkich kobiet
Najszczęśliwsza Matko, Najczystsza Dziewico!
My grzeszni przychodzimy do Ciebie,
Któraś jest samą Czystością,
I pokornie, tak jak potrafimy,
Pozdrawiamy Cię,
Cześć Ci składamy.
Niechaj Syn Twój sprawi,
Żebyśmy naśladując Twoje najświętsze czyny,
Dzięki łasce Ducha Świętego zasłużyli,
By przyjąć Pana Jezusa do naszych serc,
A przyjąwszy Go, żebyśmy się nigdy
Z Nim nie rozstawali
.


Our address

Address:
Walsingham
GPS:
52.8959389, 0.8753990999999814

Leave a review

Oceń

Comments are closed.