Św. Ojciec Pio

Podzielony na dwie części film o św. o Pio, zachęcamy do kupienia oficjalnej wersji na DVD dostępnej np. na https://e-religijne.pl/pl/p/Sw.-Ojciec-Pio-film-DVD-z-ksiazeczka-kolekcja-Ludzie-Boga/2304 Część 1. Część 2.

Główne miejsca pielgrzymek w Europie

Mianem pielgrzymki w sensie religijnym określmy podróż podjętą z pobudek religijnych do jakiegoś miejsca świętego związanego z postaciami lub faktami Starego i Nowego Testamentu albo do miejsca kultu świętych czy ich relikwii. W XII w. pielgrzymkę rozumiano dwojako- jako formę życia ascetycznego lub praktykę odwiedzania miejsc świętych. 1.HISTORIA Pielgrzymki to zjawisko znane wielu religiom. W […]