Sanktuaria stanowią kapitał Kościoła, ponieważ są ośrodkami proklamacji Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, są ośrodkami modlitwy i spotkania się Kościoła w szerszym zakresie niż parafia. Są miejscem, gdzie doświadczenie pątnika wplata się w życie Maryi, a doświadczenie Narodu, Ojczyzny, regionu w nieustanną miłość Kościoła i Jego Matki

Apb Karol Wojtyła

Celem serwisu jest przybliżenie miejsc ważnych dla katolików i nie tylko. Sanktuaria Pańskie, Maryjne, Świętych Chrześcijańskich, Sanktuaria Narodowe, które stanowia przestrzeń uznaną za miejsce święte, w której w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Zachęcamy do pielgrzymowania!