Pokazywanie 5 z 16 pozycji

Liczba:
Sortuj:
Kolejność:

… Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!.. (Pan Tadeusz) Ostra Brama w Wilnie (lit. Aušros Vartai, ang. Gate of Dawn, biał. Вострая брама) – brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka, wzniesiona w…

Sanktuarium, zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna Góra, którego nazwa pochodzi od nazwy klasztoru. Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w…

Msze św.: – codziennie od 6:00 do 12:00 – w niedziele o 10:00 uroczysta msza z chórem i orkiestrą (od Wielkanocy do października). Procesja światła: w soboty o 20:00 (od Wielkanocy do października). Różaniec z procesją: w niedziele i…

Maryja – Niepokalane Poczęcie Lourdes 1856 Można by uznać Franciszka i Luizę Soubirous za tego rodzaju ludzi, którzy zupełnie nie radzą sobie ze swym życiem. Otrzymali je jako dar od Stwórcy, ale tej Bożej łaski nie tylko nie pomnożyli, ale –…

Najważniejsze chorwackie sanktuarium maryjne. Pierwsza historyczna wzmianka o Mariji Bistricy pochodzi z 1209 roku. Miejscowość jest tam wymieniona jako jedna z posiadłości hrabiego Vratislava. Pierwsza wzmianka o parafii (pw. świętych apostołów…