Grób Maryi

Historia staje wobec trudnego problemu określenia miejsca, gdzie Maryja zakończyła swoje życie. W Jerozolimie pokazuje się to miejsce na Syjonie chrześcijańskim w pobliżu Wieczernika, ma także takie swoje miejsce Efez, związany z życiem Św. Jana, któremu umierający na krzyżu Jezus oddał w opiekę swoją Matkę.

Problem historyczny nie przesłania dobitnego głosu tradycji jednoznacznie wyznającej prawdę o wzięciu Maryi do nieba, tradycji, która właśnie ze względu na swoją powszechność związana została z dwoma odrębnymi miejscami geograficznymi, z których Jerozolima historycznie wydaje się jednak bardziej prawdopodobna.

Miejsce związane z tajemnicą przejścia Maryi do nieba usytuowane jest w Dolinie Jozafata w pobliżu Ogrodu Oliwnego. Według tradycji uczniowie Jezusa w to miejsce przenieśli ciało Matki Pana i tu pochowali je w grobie. Kiedy po niedługim czasie przybył, nieobecny w czasie przeniesienia ciała apostoł Tomasz, uczniowie udali się do grobu, aby pokazać mu miejsce pochowania Maryi i stwierdzili, że grób jest pusty. Ciało Maryi zostało zabrane do nieba, aby nie dotknęło go zepsucie grobu.

W Jerozolimie nad Jej pustym grobem wznosi się bazylika, obecnie stanowiąca własność prawosławnych. Po licznych i szerokich schodach schodzi się w dół, gdzie znajduje się kaplica Zaśnięcia Maryi. Pielgrzymi klękają przed nim i pogrążają się w modlitwie. Jest to radosna modlitwa, do Tej, która nas uprzedziła w chwale zmartwychwstania, wraz z ciałem króluje w niebie i wstawia się za nami, którzy również do nieba pielgrzymujemy.

Bazylika Zaśnięcia NMP

Od pierwszych wieków na Syjonie czczono tajemnicę zaśnięcia Maryi czyli ukończenia Jej ziemskiego pielgrzymowania, po którym ciało apostołowie mieli przenieść do Doliny Cedronu, aby Je tam pochować. W bazylice krzyżowców zaśnięciu Maryi poświęcono północną nawę. Po wielu wiekach powróciło tu miejsce czci Matki Bożej, gdy zbudowano na Syjonie bazylikę konsekrowaną w roku 1910, która znajduje się obecnie pod opieką benedyktynów niemieckich. Przepiękne w swej sylwetce sanktuarium głosi chwałę Maryi, a w jej dolnej części znajduje się statua Maryi ogarniętej snem Jej przejścia do oczekującego Ją Syna.

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Warto przeczytać

https://www.niedziela.pl/artykul/85753/nd/Grob-Maryi-i-prawda-o-Wniebowzieciu

Media

 

Adres

Nasz Adres:

Kościół Grobu Najświętszej Maryi Panny, Jerozolima