Znajduje się po prawej stronie przy drodze z Jerozolimy do Betlejem. Według starożytnej tradycji to tu została pochowana piękna Rachela, żona Jakuba, która zmarła przy urodzeniu Benjamina. Czytamy o tym wydarzeniu w Księdze Rodzaju (Rdz 35,16-20). Do postaci Racheli nawiązał prorok Jeremiasz, gdy po zdobyciu Jerozolimy, uprowadzani do Babilonii Judejczycy zostali zgromadzeni w Rama (na północ od Jerozolimy, dzisiejsze al-Ram). Dla oddania tragicznej sytuacji swych rodaków prorok przywołuje Rachelę, która powstawszy z grobu, opłakuje los swoich potomków (Ir 31,15). Do postaci Racheli w związku z jej grobem koło Betlejem nawiązuje Ewangelia św. Mateusza w opisie rzezi niemowląt w Betlejem, dokonanej na rozkaz króla Heroda Wielkiego (Mt 2,16-18).

Orygenes, Euzebiusz i św. Hieronim, którzy przebywali w Betlejem wspominają pomnik, który znajdował się na grobie Racheli, określając dokładnie to miejsce, o którym mówimy. Źródła historyczne podają jeszcze, że był to pomnik z kamienia (Teodozjusz w 530 r.) zbudowany w kształcie piramidy (Arkulf w 670 r.) z dwunastu kamieni, które przedstawiały dwanaście pokoleń Izraela.

Krzyżowcy na miejscu grobu wznieśli budowlę na planie kwadratu o boku równym 7 m. Składała się ona z czterech filarów, które zostały połączone lukami o wysokości 6.5 m, i szerokości 3,5 m zwieńczonych kopułą. W roku 1788 zamurowano arkady i budowla nabrała kształtu mauzoleum muzułmańskiego (weli). Należała ona wówczas do mahometan, którzy nazywali ją „Kopułą Racheli” (Qubbet Rahil).

W roku 1841 Mojżesz Montefiore nabył klucze tej Kopuły dla Żydów i dobudował do niej niszę modlitewną (mihrab), jako miejsce modlitwy dla muzułmanów. Kult w tym miejscu ustał w roku 1948, a po roku 1967 grób Racheli jest synagogą żydowską, miejscem modlitwy z umieszczonym w nim cenotafem, upamiętniającym miejsce spoczynku Racheli. Obecnie grób Racheli został obudowany wysokimi murami i stanowi rodzaj silnie strzeżonej twierdzy, należącej bezpośrednio do Izraela, a znajdujący się na terytorium Autonomi Palestyńskiej.

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Media

Adres

Nasz Adres:

Rachel's Tomb