Magharet es Sitti Mariam, Grota Panny Maryi

fot. ks. Jacek Rak

Grota Mleczna to półnaturalna grota skalna położona w Betlejem na Pustyni Judzkiej. Od czasów starożytnych chrześcijańskie miejsce pielgrzymkowe, własność Kustodii Ziemi Świętej, sanktuarium maryjne, kościół klasztorny franciszkanów. Powstanie sanktuarium związane jest z miejscową legendą. Podczas ucieczki do Egiptu miała się tutaj zatrzymać Maryja, aby nakarmić Dzieciątko. Kilka kropli mleka spadło na skałę, która stała się mlecznobiała.

Nowy Testament jest dosyć skąpy w informacje natury topograficznej dotyczące lokalizacji narodzin Jezusa Chrystusa.Mateusz lakonicznie stwierdza, że „Jezus urodził się w Betlejem w Judei”, Łukasz ze swej strony dodaje, iż Maryja „powiła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Przy czym należy tutaj wziąć pod uwagę fakt, iż ‚brak miejsca’ powinien być raczej rozumiany jako niedogodność do przyjęcia brzemiennej, a nie brak życzliwości wobec przybyłych, warunki sanitarne i intymność wobec przypuszczalnej wrogości do obcych. Tekst ewangeliczny nie sugeruje żadnej nieżyczliwości, odmiennie niż w późniejszej tradycji chrześcijańskiej i przede wszystkim polskich kolędach i pieśniach bożonarodzeniowych. Lokalna tradycja judeochrześcijańska, poświadczona później przez pisarzy chrześcijańskich i wzniesienie Bazyliki, wskazywała jako miejsce historycznego wydarzenia znajdującą się na stoku wzgórza we wschodniej części starego miasta – Grotę Narodzenia.

W dalszym opisie wydarzeń betlejemskich ewangelista Mateusz mówi jednak wyraźnie o konkretnym domu, a nie o przygodnej grocie-stajni: Mędrcy „weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją”. Miejscowe podania, sięgające VI wieku, informowały również o opuszczeniu pierwotnego prowizorycznego schronienia, by ujść przed siepaczami Heroda. W grocie, odległej od Groty Narodzenia o ok. 200 m w linii prostej, nazywanej dzisiaj Grotą Mleczną, Święta Rodzina miała przygotowywać się do wyruszenia do Egiptu. Gdy w pośpiechu Józef ponaglił Maryję, według palestyńskich podań, kilka kropel karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe.

Niektóre źródła podają w odniesieniu do Groty Mlecznej, iż była ona miejscem pochówku Świętych Młodzianków. Już w czasach św. Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego, która przybyła do Ziemi Świętej w 327–328, istniało poza miastem oratorium dedykowane pamięci tych pierwszych męczenników. Do sanktuarium przychodzą również, oprócz pątników i miejscowych chrześcijan, kobiety muzułmańskie, by prosić o dar mleka dla swoich niemowląt lub o dar uzdrowienia z niepłodności. W sanktuarium od kwietnia 2009 znajduje się kopia figury Matki Bożej z Ludźmierza

Miejsce to stało się celem pielgrzymek już w starożytności (odnaleziono ślady kultu chrześcijańskiego z okresu bizantyjskiego w postaci mozaikowych posadzek, a także wypraw krzyżowych). Obecnie sanktuarium jest pod wyłączną opieką katolików, a dokładniej franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. W 1935r. lokalni chrześcijanie ufundowali fronton, jedyny murowany element groty. Wewnątrz sanktuarium, w zagłębieniu skalnym znajduje się obraz Matki Bożej Karmiącej.Obok sanktuarium znajduje się klasztor.

Grota Mleczna jest miejscem modlitw głównie miejscowych kobiet, zarówno chrześcijanek, jak i muzułmanek, które proszą o dar potomstwa. Miękka skała z Groty (tuf w postaci proszku lub odłamków) ofiarowywana jest parom, które nie mogą mieć dzieci.

Liturgia

Codzienna transmisja Mszy Św. z Groty Mlecznej o godz. 8.30:
http://www.custodia.org/default.asp?id=4921

Media

źródła:

http://www.swanna.pl/prw/ziemia_sw/grota_mleczna/grota_mleczna.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grota_Mleczna

Adres

Nasz Adres:

Milk Grotto Church, Betlejem, Palestyna