Zwana Bramą Izraela, liczy ok. 260 tys mieszkańców, jest głównym portem Izraela trzecim co do wielkości i jednym z najpiękniejszych miast kraju. Wznosi się u stóp, i na stokach góry Karmel, skąd roztacza się panorama miasta. Port zbudowany w 1936 rok jest jednym z największych na Bliskim Wschodzie, miasto ma rozwinięty przemysł, stanowi także centrum kultury i sztuki. Na grzbiecie Karmelu znajduje się wysoki gmach Uniwersytetu Hebrajskiego w Hajfie, muzea miasta posiadają bogate zbiory archeologiczne z Cezarei, starożytnych monet i ceramiki z północy kraju, dział egipski i rzymski oraz mozaiki bizantyjskie. W pobliżu portu zbudowano olbrzymi silos mierzący 59 m wysokości, który może pomieścić całość importowanego zboża.

W tej samej dzielnicy znajduje się karmelitański kościół parafialny, zbudowany w kształcie graniastosłupa z pięknymi witrażam Obok kościoła karmelici prowadzą szkołę.

Na stokach Karmelu, w najpiękniejszych w całym Izraelu ogrodach, znajduje się centrum duchowe sekty bahaistów z dominujący nad miastem sanktuarium ze złoconą kopułą

Bahaizm jest religią powstałą na gruncie islamu z elementami innych religii monoteistycznych. Wywodzi się z babizmu, a ten był ruchem religijno-społecznym wyłonionym z szyizmu. Założył go Muhammad z Szirazu (1819-1850), który miał przydomek „Bab” to znaczy „Brama” (umożliwiająca poznanie Boga). Był on uważany za odzwierciedlenie Boga-Stwórcy. Postępowe idee społeczne ruchu wywołały reakcję władz irańskich, a po śmierci założyciela ruch rozpadł się na dwa odłamy, z których jednym jest bahaizm, stworzony przez Husajna Nuri (1817-1892). Nosił on przydomek „Baha Allach” (Blask Boga). W 1863 roku ogłosił się prorokiem, który rozpoczyna drugi cykl prorocki na ziemi. Jego mauzoleum wznosi nad Haifa.

Bahaiści uznają transcendentny monoteizm i istnienie nieśmiertelnej duszy. Ich dwanaście przykazań jest sumą wskazań moralnych wszystkich religii. Podkreślają odrzucenie wszelkich uprzedzeń, harmonię i współpracę calej ludzkości, pokój na świecie, niezależność w poszukiwaniu prawdy naukowej, powszechną i obowiązkową edukację, pracę jako formę modlitwy i rozwój duchowy jako sposób na rozwiązanie trudności gospodarczych. Dążą do unifikacji chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Bahaizm na świecie ma dwa miliony wyznawców.

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Media

Adres

Nasz Adres:

Hajfa, Izrael