Po przejściu Doliny Cedronu Bramą św. Szczepana wchodzimy na teren Starego Miasta, otoczony murami z XVI wieku. Dochodzimy do miejsca, gdzie w czasach Jezusa stała twierdza Antonia, miejsce przesłuchania u Piłata, biczowania, ukoronowania cierniami i skazania Jezusa na śmierć. Stąd także rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Twierdza Antonia została zburzona w 70 roku. Na tym miejscu Hadrian zbudował forum z łukiem triumfalnym. Już jednak w roku 333 Anonimowy Pielgrzym z Bordeaux ustalił miejsce pretorium na dawnym miejscu Antonii. Chociaż istniały pewne wahania, w czasach krzyżowców utrwaliła się tradycja, przyjmująca Antonię za pretorium Piłata i stąd rozpoczynająca nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W XII wieku zbudowano na tym terenie kaplicę Cierniem ukoronowania, która została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1927 roku. Na planie dawnej kaplicy bizantyjskiej powstała kaplica Skazania na śmierć i prawdopodobnie również na miejscu bizantyjskiej budowli kaplica Biczowania. Dziś po kaplicy ukoronowania pozostały jedynie pewne fragmenty architektoniczne, kaplice skazania i biczowania wraz z klasztorem franciszkanów stanowią zwartą całość. Między klasztorem a kaplicą Biczowania jest przejście prowadzące do budynku Szkoły Biblijnej Franciszkańskiej. Po wyjściu z powrotem na ulicę, przemierzamy ją i dochodzimy do bazyliki Ecce Homo oraz klasztoru Panien Syjońskich. Na wysokości tego obiektu nad ulicą wznosi się jedno (najwyższe) przęsło dawnego łuku Hadriana.

Kaplica Biczowania zbudowana jest na miejscu, gdzie według średniowiecznej tradycji Jezus został ubiczowany. Jeżeli nie było to akurat w tym miejscu, to z pewnością znajdowało się w najbliższym sąsiedztwie, gdzieś na terenie Antonii, na którym znajdują się wszystkie omawiane tu obiekty. Średniowieczna kaplica została później przerobiona na stajnie, następnie na sklep tkaczy i w końcu obrócona w ruinę. W roku 1838 nabyli ją franciszkanie i w roku następnym, po odrestaurowaniu, oddali dla sprawowania kultu. Została odnowiona w 1929 roku przez A. Barluzziego. Sklepienie prezbiterium kaplicy ozdobione jest złotą koroną cierniową. Pod sklepieniem w łukach znajdują się witraże. Witraż za ołtarzem przedstawia scenę biczowania, na witrażu po lewej ukazano Piłata umywającego ręce, a po stronie prawej tryumfującego Barabasza. Na ścianach kościoła umieszczone są obrazy świętych: św. Jana Ewangelisty, św. Pawła (po stronie prawej), Matki Bożej i św. Franciszka (po stronie lewej).

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Media

Adres

Nasz Adres:

Lion's Gate 1, Jerusalem