DSCF1299

Miejsce, w którym przyszedł na świat Jan Chrzciciel, Poprzednik Pana Jezusa, znajduje się w Ain Karem, dzielnicy Jerozolimy. Sanktuarium upamiętnia narodziny Jana, którego rodzicami byli kapłan Zachariasz i będąca już w podeszłym wieku, Elżbieta, krewna Maryi.

Teren, na którym jest zbudowany kościół św Jana był zamieszkały od dawna, a jego ślady zostały wydobyte dzięki badaniom archeologicznym.

Kościół ma 3 nawy podzielone filarami. Główny ołtarz jest poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi, a nawa południowa św. Elżbiecie. Nawa północna jest zakończona schodami prowadzącymi do groty, która mogła stanowić część domu Zachariasza, gdzie według tradycji urodził się św. Jan Chrzciciel.

Z Pisma Świętego:

Narodziny i obrzezanie Jana Chrzciciela Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju». Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. (Ewangelia według św. Łukasza 1,57-80)

Godziny otwarcia

Lato
Pn-So 8.00 – 11.45; 14.30 – 17.45
Ndz 9.00 – 11.45; 14.30 – 17.45

Zima
Pn-So 8.00 – 11.45; 14.30 – 16.45
Ndz 9.00 – 11.45; 14.30 – 16.45

Media

Adres

Nasz Adres:

91170 Ain Karem - Jerusalem ISRAEL

Telefon: