Jest dużym bezodpływowym jeziorem, ma 76 km długości, 16 km szerokości, a jego powierzchnia wynosi 1020 km2 Położone w największej depresji, która na brzegu jeziora osiąga 400 m p.p.m. Największa głębokość wynosi 400 m w części północnej, im bardziej na południe głębokość się zmniejsza, a płytkie jezioro bardzo szybko paruje. Największym dopływem Morza Martwego jest rzeka Jordan, ona, a również inne dopływy, przynoszą różne sole, które po wyparowaniu wody powodują duże zasolenie akwenu, a także wykrystalizowanie się soli w postaci tafli oraz utworów o fantastycznych kształtach, zwłaszcza w południowej części jeziora. Woda jest siedem razy gęstsza od normalnej wody morskiej, a z powodu wysokiego zasolenia nie istnieje tu żadna forma życia, ani fauna ani flora. Średnia temperatura w zimie wynosi 23 stopnie, a latem nawet 45. Przez środek jeziora ciągnie się mierzeja, która już zupełnie oddzieliła jego północną część od południowej.

Unikalne zjawisko, jakim jest Morze Martwe, w pewnym stopniu zanika, jest ono nie tylko atrakcją turystyczną, ale kąpiele w wodzie oraz kąpiele błotne mają wielkie znaczenie lecznicze, natomiast sole, wydobywane z wody mają znaczenie przemysłowe zarówno da Izraela, jak i dla Jordanii.

W czasach bizantyjskich i w okresie panowania krzyżowców po Morzu Martwym żeglowały statki, potem nazwano jezioro „Morzem Szatana”, wierzono bowiem, że kontakt z wodą jest bardzo szkodliwy. W rzeczywistości dostarcza on niezapomnianych wrażeń, ma wartość leczniczą, ale pod warunkiem roztropnego postępowania. Woda nie powinna dostać się do układu oddechowo-pokarmowego, do oczu ani do otwartych ran.

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Media

Adres

Nasz Adres:

Morze Martwe