W dniu 6 listopada 1953 r. Stolica Apostolska wydała akt erekcyjny, pozwalający na założenie nowego klasztoru i przeszczepienie’ zakonu paulinów na amerykańską ziemię. W grudniu tegoż roku „Zoning Board” w Doylestown wydaje akt „special exemption” pozwalający na użycie zakupionych terenów pod budowę klasztoru i Sanktuarium.

Zaraz po tych wydarzeniach, paulin, Ojciec Zembrzuski zakupił posiadłość w Doylestown – było to 40 akrów ziemi z domem i zabudowaniami gospodarczymi. W 1955 r otworzył i poświęcił pierwszą kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej, którą urządzono w dawnej po farmerskiej stodole i służy ona celom kultu po dzień dzisiejszy.

Następnie rozpoczęto budowę wielkiej świątyni. Centralnym jej miejscem jest kościół zaprojektowany przez polonijnego architekta George’a Szeptyckiego, z repliką obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, namalowaną w 1955 roku, przez częstochowskiego malarza, Bolesława Rutkowskiego.Dolna część kościoła została zaprojektowana w ten sposób, aby przypominała wnętrze kościoła na Jasnej Górze w Częstochowie. Na zewnątrz znajdują się stacje Drogi Krzyżowej.

Budowa nie należała do łatwych, a ponieważ była pomyślana jako pomnik tysiąclecia, postanowiono dokonać poświęcenia w stanie surowym. Głównym celebransem miał być kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, który nie przybył na uroczystości, ponieważ nie otrzymał paszportu od władz Polski. Do ostatniej chwili był z nadzieją oczekiwany przez Polonię. Nieobecność Prymasa Polski na uroczystościach milenijnych w Ameryce zaznaczana była we wszystkich miejscach. Wszędzie stał pusty fotel, a na nim biało-czerwone kwiaty i cierniowa korona. Był to dla Ameryki symbol niewoli i prześladowania Kościoła w Polsce.

aczesPoświęcenia świątyni dokonał 16 października 1966 r. abp Jan Król – ówczesny ordynariusz archidiecezji filadelfijskiej, na terenie której leży Doylestown. Kazanie w języku polskim i angielskim wygłosił bp Władysław Rubin — delegat Prymasa Polski na uroczystości milenijne w Stanach Zjednoczonych. Ta uroczystość była kulminacyjnym punktem obchodów Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce na kontynencie amerykańskim. Uroczystość posiadała specjalny wydźwięk, ponieważ wziął w niej udział prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Johnson. Przybył on do Sanktuarium wraz z małżonką i córką. Witało go, według doniesień prasy amerykańskiej, około 140 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia, przybyłych na te uroczystości. 

Świątynia szybko stała się miejscem licznych pielgrzymek, zjazdów Polaków, a przede wszystkim Centrum Kultu Matki Bożej Częstochowskiej.

Na cmentarzu narodowym Amerykańskiej Częstochowy zostało pochowanych blisko 5 000 osób. Spoczywają tutaj paulini i kapłani diecezjalni w sekcji kapłańskiej, wielcy mężowie stanu, artyści, wynalazcy, obrońcy polskiej mowy i kultury w alei zasłużonych. Pochowani są tutaj również bracia i siostry woluntariusze, a także polscy generałowie, żołnierze pierwszej i drugiej wojny światowej i byli więźniowie obozów koncentracyjnych w sekcji kombatanckiej, zwanej jako „Polish Arlington”.

Pod pomnikiem „Huzara”, jak pod pomnikiem „Nieznanego Żołnierza” odbywają się uroczystości wojskowe i składane są wieńce przez towarzyszy broni i wdzięczną Polonię.

W czerwcu 1986 roku w westybulu świątyni została umieszczona urna z sercem Ignacego Paderewskiego.

Adres

Nasz Adres:

654 Ferry Rd, Doylestown, PA 18901, Stany Zjednoczone

Telefon: