228404_kce230413_hp03_34Oziornoje to wieś położona w północnym Kazachstanie, w okręgu wiejskim Krasnaja Polana (PółnocnoKazachstańska Obłast’ – Tajszyński Rejon), założona w 1936r. przez polskich zesłańców. W przeszłości wieś miała charakter polsko-niemiecki (Niemcy również byli przesiedlani z terenów Ukrainy). Podczas II wojny światowej wieś bardzo cierpiała z powodu głodu, a mieszkańcy modlili się różańcem. W święto Zwiastowania NMP nastąpiły niespodziewane i bardzo gwałtowne roztopy. Topniejąca woda wypełniła położone opodal wyschnięte jezioro, w którym pojawiło się mnóstwo ryb. Zdarzenie uznano za cud, ryby z jeziora uchroniły okoliczną ludność przed śmiercią głodową. Jezioro ponownie wyschło w 1955r.

w 1990r. powstała tutaj parafia Matki Bożej Królowej Pokoju. Nazwę parafii wybrał o. Nico Hoogland z Holandii i on także postarał się o figurę Królowej Pokoju, którą przywieziono do Oziornoje 14 grudnia 1991 r. 25 października 1994 r. bp Jan Paweł Lenga ogłosił Matkę Bożą Królowę Pokoju główną patronką Kazachstanu i Średniej Azji. W Oziornoje 25 czerwca 1995 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Pokoju bp Jan Paweł Lenga powierzył Kazachstan jej opiece. 25 marca 1996 r. na polecenie ks. Biskupa w parafii rozpoczęła się codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, w godzinach od 10.00 do 18.00. Od 22 do 25 czerwca 1997 r. odbyło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej.

24 czerwca 1997 r. w miejscu, gdzie niegdyś pojawiło się jezioro została ustawiona statua Matki Bożej z rybami, jako dziękczynienie za dar jeziora i ryb.
Statua ta została poświęcona w Polsce przez Ojca św. Jana Pawła II w czerwcu 1997 r.

28 czerwca 1998 r. bp Jan Paweł Lenga poświęcił krzyż na Wołyńskiej Sopce (12 m wys.) jako pomnik ku czci wszystkich ofiar represji w Kazachstanie.
Od 24-27 czerwca 1999 r. odbywało się w parafii nawiedzenie relikwi św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Stąd relikwie przewieziono do Astany, gdzie zakończyła się ich pielgrzymka po ziemi kazachstańskiej.

18 września 2000 r. odwiedził Oziornoje po raz drugi Ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski. Jego Eminencja sprawował Mszę św. przy ołtarzu polowym. W homilii Ks. Kardynał powiedział, że Matka Boża jest zawsze u początków odnowy. Wyraził też nadzieję, że za kilka czy kilkanaście lat słowo Oziornoje będzie się wymawiać razem ze słowami Fatima, Lourdes, Częstochowa i Guadelupe.

800,450,f2f16aca24ac4e425eadca786d66771b80f7694bW 1992r. ściany wznoszonego budynku poświęcił kardynał Glemp, a poświecenia kościoła dokonał bp Jan Paweł Lenga 27 czerwca 1993 r. Nazwę parafii wybrał o. Nico Hoogland z Holandii i on także postarał się o figurę Królowej Pokoju, którą przywieziono do Oziornoje 14 grudnia 1991 r

.Świątynia została ustanowiona Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, Matki Azji, patronki całego Kazachstanu.

Na pamiątkę wydarzeń z 1941 w po latach w 1997 na pobliskim wzgórzu Sopka Wołyńska postawiono krzyż jako pomnik martyrologii ofiar komunizmu w rejonie Tajynsza i kamień pamiątkowy z inskrypcją „Bogu – chwała , ludziom – pokój, męczennikom – Królestwo Boże, narodowi kazachskiemu – rozkwit”.

W miejscu, gdzie pojawiło się jezioro postawiono figurę Matki Bożej z Rybami (przedstawiona z siecią pełna ryb, którą poświęcił papież Jan Paweł II), która szybko została otoczona kultem wiernych. Zgodnie z tradycją w przeddzień święta Królowej Pokoju – w ostatnią sobotę czerwca – zbierają się tu wierni, którzy składają świadectwa, aby następnie przed północą wyruszyć do kościoła znajdującego się na drugim krańcu wsi, gdzie uczestniczą we Mszy Św.

7 sierpnia  1994 r. rozpoczęły pracę w parafii siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP. Zajmują się one katechizują, prowadzą ochronkę, pracują z dziećmi i młodzieżą, opiekują się chorymi.

Od 1999 r. w sierpniu odbywają się kilkudniowe spotkania młodych z różnych stron Kazachstanu. Inicjatorem tych spotkań jest Wspólnota Błogosławieństw.

Adres

Nasz Adres:

151035 Kazachstan,Oziornoje

Telefon: