O SANKTUARIUM

Historia tej świątyni jest związana z osobą adwokata, ale także opiekuna sierot i działacza społecznego – Bartłomieja Longo. Dzięki obrazowi Matki Boskiej Różańcowej ludność przypomniała sobie czym jest umiłowanie różańca.

Zaczęło się od małej kapliczki, w której wisiał obraz Matki Bożej Różańcowej, a później – po 10 latach – powstała w jej miejscu Bazylika Matki Bożej Pompejańskiej, którą wzniesiono w bardzo ważnej intencji – intencji pokoju na świecie.

Dzięki bezinteresownej pomocy znakomitego architekta Antoniego Cuy i składkom tysięcy wiernych w 1891 roku ukończono budowę kościoła. Konsekracja świątyni odbyła się rok później, w 1892 roku.
Dwa lata później, w 1894 roku Sanktuarium zostało wyniesione do rangi bazyliki mniejszej.
Cudowny wizerunek Królowej Niebios, Pani Różańca Świętego, Madonny Pompejskiej stał się celem wielu pielgrzymek. W 1894r. Watykan uznał bazylikę w Pompejach za najważniejsze sanktuarium różańcowe na świecie.

BARTOLO LONGO

Błogosławiony Bartolo Longo był założycielem Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach Urodził się 10 lutego 1841 roku w Latiano na południu Włoch. Po ukończeniu szkoły rozpoczął on studia prawnicze na Uniwersytecie w  Lecce, a następnie w Neapolu. Tam otrzymał tytuł doktora prawa. W tym czasie zainteresował się praktykami spirytystycznymi, co wciągnęło go tak mocno iż został on kapłanem świątyni szatana. Przez wiele lat wyśmiewał Kościół Katolicki i księży. Nawrócił się dzięki przyjaźni z profesorem Pele, pomógł mu w tym także ojciec Albert Radeute, który był dominikaninem. Któregoś dnia, modląc się Bartolo zapytał Boga co ma zrobić, by odpokutować swoje czyny. Usłyszał wtedy głos, który powiedział mu, by rozszerzał nabożeństwo Różańca Świętego. Wtedy Bartolo przysiągł, że nie opuści tego świata dopóki nie rozszerzy nabożeństwa różańcowego. Wtedy też postanowił, że zostanie świeckim tercjarzem dominikańskim i poświęci życie Maryi. Przybrał imię Rosario i rozpoczął katechizację i szerzenie Różańca w swojej okolicy. W październiku 1875 roku sprowadzi do Pompejów wizerunek Matki Bożej Różańcowej, co mocno ożywiło miejscową społeczność. Kilka lat później Bartłomiej i jego żona wznieśli na ruinach starożytnego miasta Pompeje wspaniałą świątynię. Bartłomiej założył także sierocińce, domy opieki dla dzieci więźniów, żłobki, szkoły i warsztaty pracy dla młodzieży. Pisał też książki o historii różańca, układał nowenny i stworzył modlitewnik. Ufundował też Zgromadzenie Sióstr Różańca Świętego w Pompejach. Zmarł 5 października 1926 roku.

CUDOWNY OBRAZ

13 listopada 1875 roku Bartolo Longo sprowadził do Pompejów wizerunek Maryi Różańcowej. Miał on być narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego Miłosierdzia.
Kiedy Bartolo rozpoczął starania związane z zakupem obrazu Pani Różańcowej, jednak kiedy znalazł – jego zdaniem idealny obraz – okazało się, iż nie było go stać na jego zakup. Potem dowiedział się, że obraz ten nie odpowiadał wymaganiom prawa kanonicznego, które wówczas stanowiło, że święte obrazy muszą być namalowane farbą olejną na płótnie lub drewnie. Ten wizerunek był natomiast papierowym oleodrukiem. Kilka dni później dowiedział się o obrazie, który pewna zakonnica, matka Conetta, przechowywała w swoim klasztorze. Bartolo obejrzał obraz, jednak nie zrobił on na nim wrażenia z powodu jego nędznego stanu, jak i braku wartości artystycznych, ale mimo to wziął go. Do tej decyzji skłoniła Bartolo matka Concetta, mówiąc, że Matka Boża użyje tego obrazu, by zdziałać mnóstwo cudów. Okazało się, że były to prorocze słowa. Wizerunek był za duży, by Bartolo mógł sam go przewieźć. Zawinął go więc w prześcieradło i oddał wozakowi, który przewoził różne towary między Neapolem a Pompeją. Nie znając zawartości paczki woźnica położył ją na stercie obornika, który wiózł na pobliskie pole. W ten oto, zdawałoby się złowróżbny sposób, Matka Boska Różańcowa przybyła do Pompei 13 listopada 1875 roku.
Dwa miesiące później, w styczniu 1876 roku, ukończono już pierwszą renowację obrazu, co zbiegło się z założeniem przez Bartolo Longo Bractwa Różańca Świętego. Kolejne prace przy obrazie zostały wykonane w roku 1879 przez artystę z Neapolu. Następną renowację obrazu przeprowadził w roku 1965 pewien artysta z Watykanu. Specjalnie dla obrazu Bartolo wzniósł wspaniałą świątynię. Wybudowano ją dzięki skromnym datkom ubogich oraz dużych pieniędzy bogatych. Podczas budowy doszło do trzech zdumiewających cudów.
Pierwszy dotyczył Clorindy Lucarelli – dwunastoletniej dziewczynki chorej na epilepsję. Zrozpaczeni krewni chorej obiecali złożyć poważną ofiarę na budowę, jeśli tylko dziecko powróci do zdrowia. Clorinda wyzdrowiała w dniu, gdy wizerunek wystawiono na widok publiczny. Dwaj lekarze uznali jej wyleczenie za cud.
Conetta Vasterilla – młoda umierająca kobieta, odzyskała zdrowie, gdy złożono podobną obietnicę.
W dniu 8 maja 1876 roku, gdy położono kamień węgielny, o. Anthony Varone, umierający z powodu gangreny, po przyjęciu Sakramentu Chorych został nagle uleczony. Już następnego ranka odprawił Mszę Świętą i oznajmił z ambony o swym cudownym powrocie do zdrowia.
Miesiąc później wyzdrowiała Giovannina Muta. Znajdowała się w ostatnim stadium gruźlicy, gdy znajomi nakłonili ją, by złożyła przed Maryją z Pompei pewne obietnice. Gdy 8 czerwca Madame Muta leżała w łożu, miała wizję obrazu Matki Boskiej z Pompei- choć nigdy wcześniej go nie widziała. Maryja rzuciła jej wstążkę, na której było napisane: ,,Giovannina Muta, Dziewica z Pompei spełni twą prośbę”. Gdy postać zniknęła, chora była już zupełnie zdrowa.
Doszło tak że do innych cudów, ale jest ich zbyt wiele, by je tu wszystkie opisać. Po wybudowaniu sanktuarium Bartolo poświęcił się niesieniu pomocy sierotom, pisaniu książek o historii Różańca Świętego, układaniu nowenn oraz modlitewnika dla świątyni.
Cudowny obraz Matki Bożej znajduje się w głównym ołtarzu tego artystycznie ozdobionego kościoła. Umieszczony w złotej ramie kolorowy wizerunek przedstawia siedzącą na tronie Madonnę. Na jej kolanach spoczywa Dzieciątko Jezus trzymające w rączkach różaniec św. Dominika, podczas gdy Maryja trzyma różaniec św. Katarzyny z Sieny.

Adres

Nasz Adres:

Piazza Bartolo Longo, 1, 80045 Pompei NA, Włochy

Telefon: