Znajduje się ok. 3 km na wschód od Betlejem na terenie osiedla Bait Sahur. Tradycja bizantyjska umieściła tu scenę zwiastowania pasterzom przez anioła dobrej nowiny o narodzenia Mesjasza (Łk 28-12). Teren Pola Pasterzy należy do franciszkanów. W pobliżu znajdują się pola, które przypominają sceny z Księgi Rut, opisujące prace żniwne na polach pszenicznych, gdzie Rut zbierała kłosy, aby zapewnić pożywienie dla swojej teściowej i siebie. Na tych polach Booz zobaczył swoją przyszłą żonę i prababkę Dawida.

W czasie badań archeologicznych na Polu Pasterzy franciszkanie odkryli ruiny bizantyjskiego klasztoru pochodzące z IV i V wieku po Chrystusie. Są one świadkiem dawnej tradycji związanej z tym miejscem, z którego widać położone na górze Betlejem, a zwłaszcza bazylikę Narodzenia Chrystusa. Od wieków stąd zaczynano rozważać tajemnicę narodzenia i wędrowano duchowo oraz fizycznie według słów kolędy: „A my do Betlejem, do Betlejem…”, które są echem słów zapisanych w Ewangelii:Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił(Łk 2,15). Na Polu Pasterzy znajdują się pasterskie groty, które obecnie spełniają rolę kaplic, w których odprawia się Msze święte, dla pielgrzymów przygotowano także miejsca pod gołym niebem.

Kaplica jako sanktuarium „Gloria in excelsis” została zaprojektowana przez A. Barluzziego i wzniesiona w 1953 roku. Jest to budowla na planie dziesięciokąta o ścianach z grubo ciosanych kamieni. Pięć absyd przylegających do ścian bocznych oraz kopuła nadają budowli kształt pasterskiego namiotu. Nad wejściem umieszczona jest postać anioła w locie, przypominająca orędzie, że dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan(Łk 2,11) i ogłaszająca pojednanie nieba z ziemią.

Oby wszyscy przybywający na to miejsce umieli się wsłuchać w to orędzie, przypomnieniu którego ma ono służyć. Pomogą w tym także trzy wspaniale freski Noni’ego umieszczone na ścianach wewnętrznych kaplicy. Pierwszy przedstawia objawienie się aniołów pasterzom, drugi, na centralnej ścianie za ołtarzem, adorację Dzieciątka przez pasterzy, a trzeci radosny powrót pasterzy. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli(Łk 2,20).

Pielgrzym przybywa do Betlejem, które stale rozbrzmiewa radosną nowiną o narodzeniu Pańskim, tu adoruje narodzonego Jezusa i stąd powinien odejść rozradowany, aby świadczyć o wszystkim, co stało się jego udziałem.

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Warto przeczytać

Pole Pasterzy https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-1-2017/Kultura/Pole-Pasterzy

Media

Adres

Nasz Adres:

8G3QP64J+W2