Jest jednym z najstarszych miejsc pielgrzymkowych na Słowacji. Historia sanktuarium sięga okresu najazdów tureckich, kiedy właśnie tu, na Mariańskiej Górze, mieszkańcy Lewoczy w podzięce za ocalenie zbudowali małą kapliczkę, do której organizowali procesje.

3 lipca 1995 r. Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił tu Mszę św., w której uczestniczyło ponad 650 tys. wiernych. Na ścianie kościoła, przy wejściu, widnieje tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II. Coroczna pielgrzymka do sanktuarium odbywa się w pierwszą lipcową niedzielę.

Adres

Nasz Adres:

Mariánska Hora 1118/2, 054 01 Levoča, Słowacja