Historia
Wieś Skulsk wymieniona jest po raz pierwszy w dokumentach z 1240 roku. W XIV wieku Skulsk otrzymał prawa miejskie, lecz w odwecie za zaangażowanie się mieszkańców w powstanie styczniowe, praw tych został pozbawiony.
W 1325 roku została erygowana parafia w Skulsku. Na miejscu pierwszego kościoła, wzmiankowanego w roku 1384, zbudowano, na początku XIX wieku, murowaną, jednonawową świątynię. Na froncie kościoła wznosi się czworoboczna wieża. Styl wnętrza utrzymany jest w baroku.

Kult
W XV w. w głównym ołtarzu kościoła w Skulsku umieszczono drewnianą figurę Matki Bożej Bolesnej, która wkrótce zasłynęła łaskami. Skulska Pieta pochodzi z 1420 r.
Figura Matki Bożej Bolesnej była wielokrotnie zagrożona: w XVII w. podczas potopu szwedzkiego; w XVIII w., gdy drewniany kościół spłonął, a z pożaru zdołano uratować tylko figurę Matki Bożej; w czasie okupacji hitlerowskiej, gdy obecny, murowany kościół z XIX w. został zamieniony na magazyn, a figurę Matki Bożej uratował jeden z mieszkańców Skulska.
W1960 r. w nocy spłonął drewniany, główny ołtarz, lecz znajdująca się w centrum tego pożaru figura Matki Bożej Bolesnej ocalała. Liczne wota, nadal składane w skulskim sanktuarium są, m.in., dowodem niesłabnącego kultu.
Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu 3 V11997 r. osobiście, w katedrze gnieźnieńskiej, dokonał koronacji tego obrazu.

Adres

Nasz Adres:

62-560 Skulsk, ul. Kościelna 41