„W części parafii p.w. MB Śnieżnej w Zarzeczu zwanej Gołyszem stała Kaplica Matki Boskiej, zwana potocznie Gołyską. W związku z rozwiązaniem parafii, na terenie której powstał zbiornik wody pitnej (Zalew Goczałkowicki), ks. Prymas Kard. Stefan Wyszyński dekretem z dnia 22.05.1953 r. polecił przenieść Obraz MB Gołyskiej do kościoła p.w. Chrystusa Króla w Chybiu.

Ks. Teodor Schmidt, który był proboszczem w Zarzeczu w latach 1847-1870, w założonej przez siebie kronice tak pisze:

„Powstanie kaplicy w Gołyszu datuje się od roku 1768. Podług rocznika w języku polskim, znajdującego się na probostwie, na miejscu dzisiejszej kaplicy stał zupełnie prosty słup z Obrazem MB Częstochowskiej. Przez szereg lat widziano nad tym słupem niezwykłą jasność na niebie, która miała być przez naocznych świadków stwierdzona. Lud wziął to jako znak, że Matka Boża chce sobie obrać to miejsce na siedzibę. Ponieważ w Zarzeczu na on czas wsi wielkiej nie było ani kościoła, ani większej kaplicy, przeto tutejsi mieszkańcy, należący do parafii Strumienia zbudowali drewnianą kaplicę, która jednak nie była wielką i nie mogła nawet pomieścić cząstki ludności, tym bardziej, że lud okoliczny coraz gromadniej przybywał w to miejsce dla uproszenia sobie łask Matki Boskiej.”

Kaplica ta stała blisko 100 lat i dopiero staraniem ks. T. Schmidta w 1866 r. z dobrowolnych składek zbudowano murowaną kaplicę, która stała na Gołyszu do 1953 roku. Od 29.06.1954 roku Obraz MB Gołyskiej znajduje się w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Chybiu.”

fragment z oficjalnej strony internetowej: http://www.parafia-chybie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=67

Warto przeczytać

 

Chybie – Sanktuarium Matki Bożej Gołyskiej

Media

Adres

Nasz Adres:

Kościół Chrystusa Króla, ul. Wyzwolenia 2, 43-520 Chybie