Kościół został zbudowany w latach 1727-1739, przez miejscowego proboszcza ks. Piotra Antoniego Nawrotowskiego (1718-1746), który rozpowszechniał kult Matki Bożej. Założył w Hyżne m.in., Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP, które istniało do 1897 r. (dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony w 1858 r.) i spisał ponad 300 przypadków łask i uzdrowień. Po ich zbadaniu władze kościelne w 1747 r. rok po jego śmierci uznały Obraz Matki Bożej za cudowny. Kościół został poświęcony w 1745 r.

Kolejnym proboszczem propagującym kult Matki Bożej był ks. Michał Kochman (1965-1976). Jego płomienne kazania i nauki rekolekcyjne przyciągały rzesze pielgrzymów. Kościół, mimo rozbudowy, nie był w stanie pomieścić pątników, pieszo przybywających na uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia NMP dlatego ks. Kochman podjął inicjatywę wybudowania wiaty – zadaszonego, polowego ołtarza.

Główny ołtarz, w którym znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej, został poddany konserwacji i złoceniu. Podobnie też dwa inne ołtarze z bocznych kaplic. Wstawiono witraże, przedstawiające największe Objawienia Matki Bożej. Położono nową, bogatą i wymowną w treści teologicznej polichromię wnętrza. Odczytanie jej głębi może prowadzić jedynie do uwielbienia Tej, której Pan uczynił wielkie rzeczy. A nas, pielgrzymujących Jej drogami, do zawierzenia – jak Ona – swemu Stwórcy.

źródło: oficjalna strona internetowa

Cudowny Obraz Matki Bożej Łaskawej

Cudowny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus jest namalowany techniką olejną na lipowej desce o wymiarach 209 x 119 cm. Maryja z Dzieciątkiem na lewej ręce i z berłem w prawej dłoni stoi na tle chmur na złotym sierpie księżyca, suknia Matki Bożej ma kolor wiśniowy, a niebieski płaszcz jest obramowany złotem, włosy spadają na plecy i ramiona. Twarz Maryi z wyrazem macierzyńskiej dobroci skierowana jest w stronę Dzieciątka, które prawą rączką błogosławi świat, w lewej zaś trzyma książkę.

Cudowny Obraz od początku cieszył się wielką czcią, a nabożeństwa do Matki Bożej ściągały do Hyżnego wiernych z okolicznych wsi. Kult Matki Bożej Łaskawej wzrósł szczególnie po cudownym ocaleniu w czasie napadu Tatarów. Pierwsza wzmianka o tym Obrazie umieszczona jest w aktach diecezjalnych, sporządzonych z racji wizytacji biskupa Doenhoffa w 1699 r., który był zachwycony widokiem tego wizerunku i napisał: „Obraz ten ujmie każdego, kto nań patrzy, wdziękiem i pięknością”.

Najważniejsze wydarzenia:

  • przed 1590 – powstał Cudowny Obraz, który jest dziełem nieznanego malarza.
  • 1592 – Cudowny Obraz został umieszczony w głównym ołtarzu kościoła.
  • 1745 r. – w czasie wizytacji kanonicznej przedstawiono bp Sierakowskiemu księgę w której opisano 300  doznanych łask i niezwykłych uzdrowień.
  • 1747 r.  – biskup Sierakowski w ogłosił Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem jako „Imago gratiosa” – Łaskami słynący.
  • 13.03.1932 r. – Stolica Apostolska wydała dekret koronacyjny.
  • 8.091932 r. biskup Anatol Nowak, w asyście biskupów Bardy i Komara z Tamowa, w obecności 90 księży i około 70 tysięcy wiernych – ozdobił skronie Maryi i Dzieciątka złotymi koronami.

Media

Adres

Nasz Adres:

36-024 Hyżne 154

Telefon: