O Sanktuarium

Kiedy niewielki drewniany kościół pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza przestał wystarczać okolicznym mieszkańcom, podjęli oni starania o budowę nowej świątyni. Pierwszą wpłatę na ten cel odnotowano w konsystorzu tarnowskim jeszcze w 1882. Jednak dopiero 99 lat później parafia otrzymała pozwolenie na budowę.

Kościół zaprojektował Wojciech Szczygieł. Nad pracami czuwał ówczesny proboszcz ks. Władysław Tarasek.

Poświęcenie nowego kościoła miało miejsce 24 grudnia 1989. Jego konsekracji dokonał 16 lipca 1991 biskup Józef Życiński. W dniu konsekracji odnotowano cudowne uzdrowienie autora stacji Drogi Krzyżowej Stanisława Ciężadlika, u którego ustąpiła atakująca nogę gangrena.

28 listopada 2013 roku kościół został ogłoszony sanktuarium maryjnym przez biskupa Andrzeja Jeża.

Wnętrze

dsc_3302_4Wnętrze jest przestronne i jasne. Ściany zdobi polichromia figuralna ze scenami biblijnymi, autorstwa Bolesława Szpechta, oraz drewniane stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez Stanisława Ciężadlika.

 

Ołtarze

Ołtarz główny
Umieszczono w nim, przeniesiony ze starego kościoła, obraz Matka Boża Szkaplerzna z 1760. Otaczają go złote promienie.
Po bokach umieszczono figury Rodziców Marii – św. Anny i św. Joachima.
Ołtarze boczne
W kościele znajdują się trzy ołtarze boczne:
  • ołtarz świętych Apostołów Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, poświęcony patronom starego kościoła. W jego centralnej części znajdują się posągi świętych. Poniżej umieszczono płaskorzeźbę Złożenie Jezusa do Grobu.
  • ołtarz św. Józefa – z figrą świętego z małym Dzieciątkiem Jezus.
  • ołtarz Miłosierdzia Bożego – znajduje się w nim obraz Jezu, ufam Tobie.

Kult Matki Bożej Szkaplerznej:

MBSz[1]Kult Matki Bożej Szkaplerznej związany był z Jej obrazem, któ­ry musiał tu istnieć już w roku 1509, jeśli nie wcześniej. Obraz ten mieścił się pierwotnie w przybudowanej do kościoła kaplicy, na co wskazuje poniekąd fakt istnienia przy kościele odrębnej kaplicy.

Ważną rolę w promocji tego kultu spełniało Bractwo Szkaplerza Świętego. W protokole wizytacyjnym w Dobrej zapisał on, że „Bractwo Szkaplerza świętego zostało wprowadzone w roku 1509.”

Kościół w Dobrej i plebanię z dokumentacją parafialną, stojącą w pobliżu jego prezbiterium, dotknął kataklizm pożaru w noc z 1 na 2 lipca 1678 roku. Całkowitemu spaleniu uległo wszystko a więc i Obrazy Matki Bożej Szkaplerznej.

Tragiczny pożar kościoła w Dobrej, nie zniszczył jednak kul­tu kultu Matki Bożej Szkaplerznej, bo już w następnym roku 1679 założono nową księgę bracką, po spaleniu sta­rej. Urządzono doroczny odpust na Matkę Bożą Szkaplerzną w dniu 16 lipca, jak zwykle dotąd.

Zasięg kultu szkaplerznego jest wielki, obejmuje całą okolicę, niemal – cały obecny powiat limanowski, jak Figurują tam bracia i siostry Bractwa Z takich miejscowości jak: Lipowe, Tymbark, Jordanów, Słopnice, Skrzydlna, Koszary, Kamie­nica, Mszana, Rupniów, Poręba, Słomka, Szczyrzyc, Wilkowisko, Rybie, Łososina, Kasina, Wiśniowa, Olszówka, Lubomierz, Stróża, Limanowa, Janowice.

Po odbudowaniu kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej. Fundator trzeciego, objął pro­bostwo w Dobrej w 1692 roku. ks. Wojciech Juraszewski, ufundował do nowej świątyni ten piękny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, którego treścią jest widzenie, jakie miał błogosławiony Szymon Stock. U dołu malowi­dła, z prawej strony, widoczna jest postać jego fundatora. Obraz znaj­duje się w ołtarzu kaplicy. Kult trwa nieprzerwanie od końca XVII w., opierając się w znacznej mierze na mającym duży zasięg Bractwie Szkaplerza św.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej słynie więc licznymi łaskami i posiada liczne grono czcicieli. ostatnich czasach ta cześć je­szcze się zwiększyła, pisze 19 maja 1966 roku miejscowy proboszcz ks. dr E. Wojtusiak. Dowodem tego są liczne wota i podziękowania za otrzymane łaski, jak o tym świadczy prowadzona w parafii księga wo­tów.

Rok 1991 był w Dobrej uroczyście przeżywany 16 li­pca 1991 w święto NMP z Góry Karmel z Kaplicy tutejszego kość. pw. św. Szymona i Judy Tadeusza Jej łaska­mi słynący Obraz został uroczyście przeniesiony przez Biskupa Tar­nowskiego Ks. dr Józefa Życińskiego do nowej świątyni w otoczeniu kilku tysięcy wiernych i kilkudziesięciu kapłanów. Wtedy też konsekrowano kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej wzniesionej w latach 1982 do 1989.

W dniu konsekracji 16 li­pca 1991 odnotowano cudowne uzdrowienie autora stacji Drogi Krzyżowej Stanisława Ciężadlika, u którego ustąpiła atakująca nogę gangrena.

Adres

Nasz Adres:

34-642 Dobra 99

Telefon: