Świątynia znajduje się niedaleko miejscowości Gharb na wyspie Gozo. Kościół został wzniesiony na przełomie lat 1919-31 na miejscu XVI-wiecznej kaplicy. Główną inspiracją do jej wybudowania były cudowne objawienia i uzdrowienia, które miały miejsce od 1883 roku. W maju 1990 roku papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce, dokładając do obrazu Najświętszej Marii Panny pięć złotych gwiazd. Benedykt XVI w 2010 ofiarował kościołowi złotą różę

Początkowo stała w tym miejscu niewielka kaplica zbudowana w XVI w., którą opiekował się Filipino Gauci zwany Pinu. I to zdrobnienie jego imienia utrwaliło się, jako nazwa sanktuarium, na wieki.

Objawienia i cudowne zdarzenia

W roku 1883 wieśniaczka Karmni Grima z pobliskiej wsi Għarb idąc do domu usłyszała w tym miejscu głos, który nakazywał jej wstąpić do kaplicy i zmówić trzy „zdrowaśki”. Podobny głos słyszał tam kilkakrotnie inny mieszkaniec. Później nastąpiła seria „cudownych uzdrowień” modlących się chorych z okolicy. A także – co uznano za potwierdzenie cudownego charakteru tego miejsca – ominiecie Gozo przez zarazę, która wybuchła na Malcie. Rozpoczęły się, więc do niego pielgrzymki, powstało nowe miejsce kultu.

Od kaplicy do bazyliki

Z ofiar pielgrzymów skromną kaplicę zastąpiono okazałym kościołem, który papież Pius IX nadał w 1932 r. podniósł do rangi bazyliki. Obok bazyliki stoi wysoka wieża zegarowa, a zarazem dzwonnica. Zaś na pobliskim wzgórzu Għammar Hill jest droga krzyżowa z 14 stacjami oraz figurami naturalnej wielkości.

Obiekt jest wpisany na listę National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands pod numerem 00972

Media

Adres

Nasz Adres:

Ta Pinu Sanctuary Triq ta Pinu Gharb, Malta

Telefon:
Strona WWW: