Świątynia znajduje się niedaleko miejscowości Gharb na wyspie Gozo. Kościół został wzniesiony na przełomie lat 1919-31 na miejscu XVI-wiecznej kaplicy. Główną inspiracją do jej wybudowania były cudowne objawienia i uzdrowienia, które miały miejsce od 1883 roku. W maju 1990 roku papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce, dokładając do obrazu Najświętszej Marii Panny pięć złotych gwiazd. Benedykt XVI w 2010 ofiarował kościołowi złotą różę

Początkowo stała w tym miejscu niewielka kaplica zbudowana w XVI w., którą opiekował się Filipino Gauci zwany Pinu. I to zdrobnienie jego imienia utrwaliło się, jako nazwa sanktuarium, na wieki.

Objawienia i cudowne zdarzenia

W roku 1883 wieśniaczka Karmni Grima z pobliskiej wsi Għarb idąc do domu usłyszała w tym miejscu głos, który nakazywał jej wstąpić do kaplicy i zmówić trzy „zdrowaśki”. Podobny głos słyszał tam kilkakrotnie inny mieszkaniec. Później nastąpiła seria „cudownych uzdrowień” modlących się chorych z okolicy. A także – co uznano za potwierdzenie cudownego charakteru tego miejsca – ominiecie Gozo przez zarazę, która wybuchła na Malcie. Rozpoczęły się, więc do niego pielgrzymki, powstało nowe miejsce kultu.

Od kaplicy do bazyliki

Z ofiar pielgrzymów skromną kaplicę zastąpiono okazałym kościołem, który papież Pius IX nadał w 1932 r. podniósł do rangi bazyliki. Obok bazyliki stoi wysoka wieża zegarowa, a zarazem dzwonnica. Zaś na pobliskim wzgórzu Għammar Hill jest droga krzyżowa z 14 stacjami oraz figurami naturalnej wielkości.

Obiekt jest wpisany na listę National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands pod numerem 00972

Warto przeczytać

Jan Paweł II na Malcie

Media

Adres

Nasz Adres:

Ta Pinu Sanctuary Triq ta Pinu Gharb, Malta

Telefon:
Strona WWW: