Jest jednym z sześciu sanktuariów na terenie diecezji bydgoskiej, jednym z sześciu sanktuariów Ruchu Szensztackiego na terenie Polski oraz jednym ze 180 istniejących na świecie sanktuariów tego typu.

Świątynia powstała jako dar Roku Jubileuszowego 2000 i została poświęcona 16 czerwca 2001 r. przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.

Sanktuarium znajduje się na leśnej polanie, na wschodniej krawędzi doliny rzeki Brdy w rejonie osiedla Piaski w Bydgoszczy.

Zostało wzniesione na wzór kaplicy w Schönstatt (Vallendar k. Koblencji), w której miało miejsce założenie Ruchu Szensztackiego przez ojca Józefa Kentenicha w 1914 roku. Jednym z założeń ruchu jest budowa identycznie wyglądających kaplic, które powstają w miejscach, gdzie zawiązują się nowe wspólnoty, zdolne do tego, by je utrzymać. Są one lokalizowane w miejscach ustronnych, malowniczych krajobrazowo i sprzyjających wyciszeniu i refleksji w otoczeniu naturalnej przyrody.

Sanktuarium w Bydgoszczy jest położone na peryferiach miasta, w niezurbanizowanym otoczeniu, w pobliżu rzeki i dużego kompleksu leśnego. Mieści się w niewielkiej świątyni, dostępnej dla wiernych o każdej godzinie dnia.

We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej, figurami Apostołów Piotra i Pawła oraz figurą św. Michała Archanioła. Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Zwycięskiej Królowej z Szensztatu jest kopią dzieła stworzonego w końcu XIX wieku przez włoskiego malarza Luigi Crosio (1835 – 1915). Obraz odzwierciedla głęboką więź Chrystusa i Maryi.

Początki Ruchu Szensztackiego na terenie Bydgoszczy sięgają okresu powojennego, ale bardziej zorganizowaną formę przyjęły w 1985 r. Przybył wtedy do Bydgoszczy na zaproszenie ks. Prymasa Józefa Glempa oraz ks. biskupa Jana NowakaSzensztacki Instytut Sióstr Maryi – wspólnota życia konsekrowanego wchodząca w skład międzynarodowego Dzieła Szensztackiego. Siostry zamieszkały na terenie parafii farnej i podjęły pracę formacyjno-apostolską wśród dziewcząt, matek i rodzin. Wkrótce na terenie miasta powstała wspólnota, która stała się duchowym centrum Ruchu w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Konsekwencją rozwoju wspólnot na terenie miasta i archidiecezji było powstanie kaplicy, którą wystawiło w Roku Jubileuszowym 2000 Stowarzyszenie Budowy i Utrzymania Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej oraz Diecezjalnego Centrum Szensztackiego w Bydgoszczy. Budowa odbyła się przy poparciu arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, który 27 czerwca 2000 r. poświęcił kamień węgielny, a gotową świątynię rok później – 16 czerwca 2001 r.

W dalszej perspektywie przewidziana jest budowa ośrodka formacyjnego dla dzieci, młodzieży, matek i rodzin.

Każde z sanktuariów szensztackich posiada swoje przesłanie. Bydgoskie nosi nazwę Sanktuarium Zawierzenia, w odróżnieniu od istniejących już wcześniej sanktuariów:

 • Wierności w Otwocku (1981 r.),
 • Syjonu w Józefowie k. Warszawy (1988 r.),
 • Wieczernika w Winowie k. Opola (1988 r.),
 • Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie (1991 r.),
 • Jedności w Zabrzu-Rokitnicy (2000 r.).

Matka Boża przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem: Matka Boża Trzykroć Przedziwna (łac. Mater Ter Admirabilis) jako Matka i Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty według naukiEwangelii. Tytuł ten wskazuje na wyjątkowe działanie Trójcy Świętej w osobie Maryi jako:

 1. wybranej Córki Boga Ojca,
 2. Matki Syna Bożego,
 3. Oblubienicy Ducha Świętego.

Jej szczególne działanie z tego miejsca polega na wypraszaniu pielgrzymom trzech łask:

 1. łaski zadomowienia,
 2. łaski wewnętrznej przemiany,
 3. łaski skutecznego apostolstwa.

18 czerwca 2011 roku biskup bydgoski Jan Tyrawa ukoronował obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej obierając Maryję Królową Zawierzenia.

Sanktuarium jest szczególnym miejscem dla Ruchu Szensztackiego. To symbol zadomowienia i spotkania ze Zbawicielem oraz Jego Matką. Jest ono miejscem adoracjiChrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz oddawania czci Maryi w obrazie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Sanktuarium na Piaskach jest duchowym centrum Ruchu Szensztackiego dla diecezji bydgoskiej oraz ościennych: gnieźnieńskiej, toruńskiej oraz miejscem pielgrzymkowym dla osób przybywających indywidualnie, bądź w zorganizowanych grupach z kraju, a nawet spoza jego granic. W każdą niedzielę o godz. 15 odprawiane jest nabożeństwo zawierzenia, w którym uczestniczą wspólnoty szensztackie, oraz zwykli wierni. Do sanktuarium w maju udają się pielgrzymki wiernych zkatedry w Bydgoszczy oraz odbywają się różnorodne nabożeństwa i imprezy religijne. Osoby oraz rodziny włączone do Ruchu Szensztackiego w sanktuarium zawierają akty Przymierza Miłości z Maryją.

Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy przypada w dniu 16 czerwca, który jest rocznicą jego poświęcenia.

Adres

Nasz Adres:

85-565 Bydgoszcz, ul.Smukaska 113