Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie – kościół – sanktuarium pod wezwaniem św. Andrzeja Boboliznajdujące się u zbiegu ulic Boboli i Rakowieckiej (pod numerem 61) w warszawskiej dzielnicy Mokotów.

Sanktuarium zbudowane zostało w latach 1980-1989, wcześniej był tam ogród ojców jezuitów oraz kaplica, gdzie od 1938 przechowywano relikwie Andrzeja Boboli.

Historia

1 grudnia 1935 r. przy ulicy Rakowieckiej 61 na warszawskim Mokotowie otwarto Dom Pisarzy Towarzystwa Jezusowego, którego fundatorem był papież Pius XI. Relikwie Andrzeja Boboli umieszczono tam 20 czerwca1938 r.[1]

2 sierpnia 1944 r., w drugim dniu powstania warszawskiego, w podziemiach Domu Pisarzy Niemcy zamordowali 44 Polaków, w tym 8 kapłanów i 8 braci Towarzystwa Jezusowego oraz 28 osób świeckich. Po wojnie pokój w którym dokonano masakry został przekształcony w kaplicę, a szczątki ofiar pogrzebano pod posadzką jego podłogi.

Parafia erygowana została 1 stycznia 1953 przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, lecz wcześniejsza zgoda władz na budowę kościoła z 1957 została anulowana w 1958 i dopiero 19 maja 1980 parafia otrzymała zgodę na wzniesienie kościoła.

13 czerwca 1980 prymas Stefan Wyszyński poświęcił plac pod budowę sanktuarium, a 15 października 1980kamień węgielny poświęcił w Rzymie papież Jan Paweł II[2].

17 kwietnia 1988 pierwszą mszę w górnym kościele celebrował prymas Józef Glemp, a w styczniu 1989oficjalnie zakończono budowę kościoła.

Wystrój

  • W kościele znajdują się witraże autorstwa Teresy Reklewskiej.
  • Przed sanktuarium znajduje się krzyż, przewieziony z Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, który zagrożony był zniszczeniem po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku[1].
  • Ofiary niemieckiej zbrodni z 2 sierpnia 1944 upamiętniają dwie tablice pamiątkowe: wolno stojąca tablica przy ogrodzeniu od strony ul. Rakowieckiej oraz tablica projektu Karola Tchorka na ścianie Collegium Bobolanum (od strony ul. Boboli).

Ważniejsze daty z życia i dziejów kultu św. Andrzeja Boboli

1591 Urodził się 29 lub 30 listopada w Strachocinie koło Sanoka.

1606 – 1611 Andrzej Bobola uczył się w szkole jezuickiej w Braniewie.

1611 – 1613 21 lipca 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie.

Suknię zakonną otrzymał 10 sierpnia 1611, śluby zakonne złożył 31 lipca 1613 r.

1613 – 1616 Studiował filozofię w Akademii Wileńskiej. Zdał egzaminy i rozpoczął studia teologiczne.

1616 – 1618 Odbywał praktykę pedagogiczną w szkołach jezuickich w Braniewie i w Pułtusku.

1618 – 1622 Studiował teologię w Akademii Wileńskiej.

1622 12 marca, w dniu kanonizacji Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy z Avila, Izydora Oracza i Filipa Nereusza, otrzymał święcenia kapłańskie.

1622 – 1624 W sierpniu 1622 przybył do kolegium w Nieświeżu w celu odbycia trzeciej probacji. Po jej zakończeniu został mianowany rektorem kościoła jezuickiego w miejscowym kolegium.

1624 – 1630 Powrócił do Wilna, gdzie w kościele św. Kazimierza został kaznodzieją i spowiednikiem.

W latach 1626 -1630 pełnił funkcje rektora tego kościoła, od 1628 ? doradcy prepozyta.

2 czerwca 1630 złożył profesję czterech ślubów zakonnych w kościele św. Kazimierza w Wilnie.

1630 – 1633 Skierowany do Bobrujska nad Berezyną, pełnił tam obowiązki superiora domu zakonnego jezuitów.

1633 – 1636 Przebywał w Płocku na Mazowszu i kierował Sodalicją Mariańską uczniów kolegium.

1636 – 1637 Zajmował stanowisko kaznodziei w domu profesorów w Warszawie.

1637 – 1638 W Płocku był prefektem kolegium jezuitów i kaznodzieja.

1638 – 1642 Doradca rektora, kaznodzieja i dyrektor szkoły humanistycznej w Łomży.

1642 – 1646 Kaznodzieja, kierownik nauk, moderator Sodalicji Mariańskiej i misjonarz w Pińsku.

1646 – 1652 Kaznodzieja, wykładowca, misjonarz w Wilnie, w kościele św. Kazimierza.

1652 – 1657 Kaznodzieja w kościele św. Stanisława w Pińsku oraz misjonarz Pińszczyzny. W roku 1653 przebywał w Połocku, a w 1655 w Wilnie. Otrzymał przydomek Apostoła Pińszczyzny i Łowcy dusz.

1657 16 maja zamordowany przez Kozaków w Janowie Poleskim i złożony w podziemiach kościoła jezuitów w Pińsku.

1702 16 kwietnia ukazał się ks. Marcinowi Godebskiemu, rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku. Odżyła pamięć o jego śmierci, odnaleziono trumnę Męczennika i wystawiono w kościele.

1755 Papież Benedykt XIV orzekł, że Sługa Boży Andrzej Bobola poniósł śmierć za wiarę i zaliczył go w poczet Męczenników Kościoła.

1808 Po oddaniu kościoła jezuitów w Pińsku prawosławnym, ciało Męczennika przewieziono do kościoła jezuitów w Połocku.
1819 Andrzej Bobola ukazał się o. Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi i zapowiedział wskrzeszenie Polski.
1830 Relikwie Męczennika przewieziono do kościoła dominikanów w Połocku.
1853 30 października papież Pius IX beatyfikował Andrzeja Bobolę.
1920 Z polecenia kard. A. Kakowskiego w dniach 6 – 15 sierpnia w oblężonej Warszawie odbyły się nowenny i procesje z relikwiami bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa na uproszenie zwycięstwa nad bolszewikami.

15 sierpnia wojsko polskie odniosło zwycięstwo (Cud nad Wisłą).

1922 20 lipca bolszewicy przewieźli trumnę z relikwiami bł. Andrzeja Boboli z Połocka do gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia w Moskwie.

1923 Na prośbę papieża Piusa XI władze sowieckie wyraziły zgodę na przewiezienie relikwii do Rzymu.

1938 17 kwietnia papież Pius XI kanonizował św. Andrzeja Bobolę.

8 – 17 czerwca trumnę z relikwiami sprowadzono z Rzymu do Polski, 20 czerwca relikwie spoczęły w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

1939 27 września trumnę z relikwiami przewieziono na Stare Miasto do kościoła Matki Bożej Łaskawej.

1944 14 sierpnia relikwie przeniesiono do kościoła św. Jacka przy ul. Freta.

1945 7 lutego trumna z relikwiami wróciła do kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej.

1980 – 1989 Wybudowano Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

1988 15 i 16 maja, w rocznicę jego męczeńskiej śmierci, gościli w Sanktuarium księża kardynałowie, biskupi i Ojciec Generał Towarzystwa Jezusowego.

17 kwietnia świętowano pięćdziesiątą rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli.

19 czerwca obchodzono pięćdziesięciolecie obecności relikwii w ośrodku jezuitów przy ul. Rakowieckiej.

1989 13 maja relikwie Męczennika umieszczono na stałe w krypcie pod prezbiterium.

1990 W maju odbyła się pierwsza po wojnie pielgrzymka do Janowa Poleskiego i Pińska, szlakiem męczeństwa św. Andrzeja Boboli.

1991 21 listopada, w ramach uroczystości czterechsetlecia urodzin św. Andrzeja, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał konsekracji Sanktuarium.

1992 17 maja, dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 roku, św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Metropolii Warszawskiej.

Powstało i jednocześnie uzyskało osobowość prawną Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli, które m.in. szerzy kult świętego, organizuje rokrocznie w maju pielgrzymki śladami swego Patrona.

1993 14 i 15 maja odbyły się pierwsze uroczyste procesje w obydwu diecezjach Stolicy dla uczczenia Świętego, patrona Metropolii Warszawskiej.

1994 16 maja obchodzono uroczystości patronalne św. Andrzeja Boboli.

1997 W maju odbyła się VIII pielgrzymka zorganizowana przez SKKAB śladami św. Andrzeja Boboli, w 340 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

1998 17 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca odbyły się w Sanktuarium w Warszawie uroczystości jubileuszowe ku czci św. Andrzeja Boboli z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia jego relikwii do Polski.

We wrześniu Jubileuszowa Pielgrzymka do Rzymu a okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia integralnych relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Po raz pierwszy zabrano na pielgrzymkę SKKAB cząstkowe relikwie Świętego.

1999 14 – 16 maja odbyły się w Warszawie, podobnie jak w latach ubiegłych, centralne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli.

14 – 22 maja odbyła się X Jubileuszowa Pielgrzymka SKKAB do Janowa Poleskiego na Białorusina Litwę.

13 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski poświęcił, w czasie uroczystej Mszy św. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, tablicę ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli dla kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowie Poleskim.

15 – 18 września odbyła się zorganizowana przez SKAAB pielgrzymka z Warszawy do Strachociny, miejsca urodzin Świętego.

Wielki Jubileusz Roku 2000

13 – 17 maja odbyła się XI Pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego w 343 rocznicę męczeńskiej śmierci.

21 maja, z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu Teatralnym w Warszawie, odbyła się Centralna Uroczystość Jubileuszowa, z którą połączono tradycyjne obchody Andrzejowe.

12 – 15 września odbyta się XII pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego.

Kardynał Kazimierz Świątek, Metropolita Mińsko-Mohylewski i administrator Apostolski Diecezji Pińskiej na Białorusi, poświęcił odbudowany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowie Poleskim i odsłonił tablicę ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli.

20 IX – 4 X SKKAB zorganizował, także z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, pielgrzymkę „Przez Turyn do Rzymu”. SKKAB i pielgrzymi ofiarowali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II stułę z wyhaftowanym wizerunkiem św. Andrzeja Boboli.

Ojciec Święty na audiencji w dniu 29 września na Placu św. Piotra w Rzymie pobłogosławił sztandar SKKAB.

2001

17 IV w Warszawskim Sanktuarium św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 63 rocznicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli (w Rzymie w 1938 r.).

11 – 15 maja odbyła się XIII Pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego na uroczystości Andrzejowe.

W dniu 13 maja w Katedrze Pińskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Świątka odprawiona została uroczysta Msza św. upamiętniająca:

20. rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II i cudowne Jego ocalenie,

84. rocznicę pierwszego Objawienia Matki Bożej w Fatimie (w dniu 13 maja 1917 r.),

1. rocznicę beatyfikacji Dzieci Pastuszków z Fatimy – Franciszka i Hiacynty Marto.

Po Mszy św. ksiądz Kardynał przekazał cząstkowe relikwie św. Andrzeja Boboli kościołowi w Janowie Poleskim po 55 latach przechowywania ich w Katedrze Pińskiej.

W tym samym dniu w kościele w Janowie odbyła się Msza św. poprzedzona procesją spod Krzyży – miejsca pojmania Andrzeja Boboli – połączona z uroczystym poświęceniem figury Świętego ufundowanej przez SKKAB z okazji 344 rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

W czasie Mszy św. ofiarowana została również kościołowi janowskiemu figura Matki Bożej Fatimskiej poświęcona w Fatimie w Kaplicy Objawień.

16 – 20 maja odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

5 grudnia odbyła się I Konferencja pt. „Ze Świętym Andrzejem Bobolą w Drodze ku Jedności na Progu III Tysiąclecia”, zorganizowana razem z OO. Jezuitami Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej.

2002
16 kwietnia o godz. 17 w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie – intronizacja obrazu Zwycięskiej Królowej Różańca z Kozielska, w 300-lecie kultu św. Andrzeja Boboli podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli jest pierwszym kościołem w dziejach Obrazu.

2002 16 maja św. Andrzej Bobola, dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 13 III 2002 r. został ogłoszony Patronem Polski.
Odbyło się to w czasie uroczystej Mszy św. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, której przewodniczył J. E. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski.

2007 Dla uczczenia 350 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli odbyły się w maju 2007 roku dwie narodowe pielgrzymki śladami św. Andrzeja Boboli do Janowa Poleskiego i innych miast na Białorusi i Ukrainie.

2008
16 maja, w Uroczystość św. Andrzeja Boboli, Sanktuarium zostało ogłoszone Sanktuarium Narodowym.

Nastąpiło to podczas Mszy świętej odpustowej, której przewodniczył Metropolita Warszawski Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz.

Adres

Nasz Adres:

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 61

Telefon: