Wszystkie te działania mogły napawać optymizmem w zakresie ukoronowania obrazu NMP w Rozprzy. Zdaniem niektórych do czynności tej przygotowywano się już kilka razy. Pierwsze działania w tym zakresie poczyniono przed pierwszą wojną światową, zapowiadając koronację papieską. Znamiennym był fakt z tego okresu, kiedy w czasie działań wojennych wznoszono świątynię z niemałym trudem. Miejscowy proboszcz dowiedziawszy się, iż 16 grudnia 1915 r. kościół miał być zbombardowany, ukrył cudowny obraz NMP w piwnicy plebanii. Wczesnym rankiem odprawiwszy Mszę św. zauważył, iż przybyli na nią stacjonujący w Rozprzy kozacy. W czasie działań wojennych na plebanii ukryła się wiele kobiet i dzieci uciekających się pod opiekę Matki Bożej Rozprzańskiej, której obraz podczas zajść adorowano w piwnicy. Znaczącym był fakt z czasów duszpasterzowania w Rozprzy wychowawcy zastępów kapłanów, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Miało to miejsce 20 czerwca 1974 r., kiedy miejscowy proboszcz ks. dr Brunon Magott zanotował następujące zdarzenie. Pojawiła się kobieta zamawiająca Mszę św. dziękczynną, jakich zdaje się być wiele. Jego uwagę przykuł fakt dziękującej matki, która stwierdziła „cudowne ocalenie syna, który wypadł z pędzącego pociągu, jednak cudownie z tego wypadku ocalał”.

Ostatecznie odpowiednie działania w tej mierze sfinalizowano dzięki zabiegom obecnego metropolity częstochowskiego, który w okresie swego pontyfikatu bardzo propaguje pobożność maryjną. W swoim dekrecie ks. arcybiskup jako datę koronacji wyznaczył dzień 14 listopada 2009 roku.

W uroczystej procesji przedstawiciele parafian wnieśli korony, zaś arcybiskup S. Nowak odmówił modlitwę koronacyjną. Po niej nastąpiło poświęcenie koron i nałożenie ich na skronie Jezusa i Maryi, czego dokonali kolejno metropolici: częstochowski i lubelski, punktualnie o godz. 11.00. Po ukoronowaniu arcybiskup S. Nowak dokonał Aktu zawierzenia Maryi „Zawierzamy Ci Matko Życia rodziny, a w Roku Kapłańskim szczególnie kapłanów…”. Dalej odbyło się Ślubowanie kustosza Sanktuarium. Po Komunii św. nastąpiło podziękowanie proboszcza ks. W. A. Płomińskiego oraz przedstawicieli parafian. Mszę św. zakończyło błogosławieństwo o NMP. Uroczystość zakończyła się procesją ulicami Rozprzy z ukoronowanym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Życia. W procesji obraz nieśli przedstawiciele duchowieństwa oraz wiernych.”

źródło: Ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia w Rozprzy, Częstochowa 2009

zdjęcia pochodzą ze strony internetowej: http://dragany-bibliotekamaryjna.blogspot.com/2014/12/rozprza-sanktuarium-najswietszej-maryi.html

Media

Adres

Nasz Adres:

Rynek Piastowski 23, 97-340 Rozprza