(..)Pomysł ustanowienia św. Jakuba Apostoła patronem Lęborka wysunął o. Wiesław Przybysz jesienią 1996 roku podczas omawiania przebiegu I Jarmarku Odpustowego św. Jakuba Ap.
Idea ta prawie od razu zyskała aplauz Społecznego Komitetu Organizacyjnego Jarmarku oraz pozostałych ojców franciszkanów z lęborskiego klasztoru.
Akceptacje dla zamierzenia wyrazili od samego początku również proboszczowie pozostałych pięciu lęborskich parafii rzymskokatolickich, podnosząc, że patronat św. Jakuba Ap. nad całym Lęborkiem będzie tylko potwierdzeniem faktu, iż przez 660 lat parafia św. Jakuba Ap. obejmowała całe miasto, czyli przez wieki Jakub Apostoł nieformalnie już mu patronował. Druga parafia rzymskokatolicka, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski powstała w Lęborku dopiero w 1958 roku przy kościele poewangelickim.
Nawiązanie do tradycji włoskich, gdzie każde z miast ma patrona i gdzie jednoczą się wokół niego mieszkańcy, jak np. we Florencji wokół św. Jana Chrzciciela. W Polsce jest to rzadkość. Z miast pomorskich oficjalny patronat w okresie powojennym XX w. (lata dziewięćdziesiąte) uzyskały Brodnica (św. Antoni Padewski) oraz w 1998 roku, kilka miesięcy przed nami, w opiekę św. Wojciechowi oddał się Starogard Gdański.
Podczas II Jarmarku Odpustowego św. Jakuba Ap. w lipcu 1997 roku zaczęto rozprowadzać wśród lęborczan specjalne ankiety z trzema pytaniami:
 • czy uważasz, że potrzebny jest patron dla miasta Lęborka/
 • czy chciałbyś, aby patronem Lęborka był św. Jakub Ap.?
 • jeśli nie św. Jakub Ap., to kto? krótko uzasadnij.
.Ankiety oddało 1648 osób, z czego 1624 były ważne. Wszyscy jednoznacznie poparli potrzebę ustanowienia patrona Lęborka i zaakceptowali osobę św. Jakuba. Nie było propozycji innej postaci na patrona. Spośród uczestników ankiety blisko połowa pochodziła spoza parafii św. Jakuba Ap.
Nadzieja, że św. Jakub będzie jednoczył lęborczan różnych orientacji społecznych, religijnych i narodowo-etnicznych, że jarmark będzie świętem integrującym społeczność miejską.
Święto wszystkich lęborczan i dla wszystkich mieszkańców miasta. Nadzieja, że zainspiruje do jednoczenia całej społeczności miasta, umocni pozytywne relacje pomiędzy ludźmi, upowszechni otwartość na obecność różnych kultur, języków, wyznań.
Integracja społeczności Lęborka ponad parafialnymi podziałami. Parafie się uaktywniły i zaczęły ze sobą współpracować, co zaowocowało m.in. Lęborskim Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej, już piątym w tym roku. Przykład ten pokazuje, że do współdziałania potrzebny jest czas, cały proces swoistego dojrzewania, ale efekty są naprawdę budujące i radosne. Realizacja w praktyce hasła „Jedność w różnorodności”.

Św. Jakub osobą jednoczącą lęborczan

10 grudnia 1997 roku O. Wiesław Przybysz wystąpił w imieniu Parafii św. Jakuba Apostoła oraz klasztoru OO. Franciszkanów w Lęborku do wszystkich przedstawicielstw partii politycznych działających na terenie Lęborka oraz do znaczących stowarzyszeń i organizacji społecznych skupiających lęborczan z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru ogłoszenia św. Jakuba Apostoła patronem Lęborka. Wszystkie partie i organizacje jednoznacznie wypowiedziały się za ustanowieniem proponowanego patronatu nad miastem. Były to, w kolejności alfabetycznej:
 1. Polskie Stronnictwo Ludowe – Witold Piórkowski
 2. Porozumienie Centrum – Zygmunt Szulc
 3. Ruch dla Rzeczypospolitej – Obóz Patriotyczny – Tadeusz Pęk
 4. Ruch Odbudowy Polski – Stanisław Naczk
 5. Ruch Społeczny Akcji Wyborczej Solidarność – Mirosław Siergiej
 6. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Jędrzejewski
 7. Unia Wolności – Alicja Zajączkowska
 8. Zjednoczenie Chrześcijańsko – Narodowe – Edmund Głombiewski
 9. Akcja Katolicka przy Parafii NMP Królowej Polski – Danuta Mikołajczyk
 10. Cech Rzemiosł Różnych – Teresa Fabisiak
 11. Lęborski Klub Przedsiębiorców – Marek Stawski
 12. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Franciszek Szczypior, Kazimierz Naczk
 13. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Jan Piekarski
Od marca 1998 roku w każdą pierwszą niedzielę miesiąca zaczęto odprawiać Mszę św. w intencji społeczności lęborskiej z racji przygotowywania się do ogłoszenia św. Jakuba Ap. patronem Lęborka. Był to swoisty duchowy dar parafii dla miasta i jego mieszkańców. (..)
fragment artykułu: „Okoliczności ustanowienia św. Jakuba Apostoła patronem miasta” http://lebork.franciszkanie.pl/diecezjalne-sanktuarium-sw-jakuba-apostola/okolicznosci-ustanowienia-sw-jakuba-apostola-patronem-miasta/

Adres

Nasz Adres:

84-300 Lębork, ul. Basztowa 8