Sanktuarium św. Jana z Dukli zostało erygowane na prawie diecezjalnym 12.07.2009 roku przez Ks. Apba Józefa Michalika. Ks. abp Józef Michalik zaliczył do niego trzy miejsca pielgrzymkowe, a mianowicie: Klasztor OO. Bernardynów w Dukli, Pustelnie św. Jana z Dukli Na Puszczy i Złotą Studzienkę na Górze Cergowej. Każdy wierny, który pielgrzymuje do tych miejsc może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Kościół klasztorny

Pierwszy drewniany kościół został poświęcony 14.10.1742 r. i już w 1743 r. otrzymał cząstkę relikwii bł. Jana. Następnie murowany kościół św. Jana został poświęcony 13.06.1764 r. Niestety w 1835 r. na skutek pożaru kościół bernardyński i klasztor uległ zniszczeniu. Rekonstrukcja kościoła została ukończona w 1903 r. W kościele została wykonana polichromia ścienna ze scenami z życia patrona kościoła: Chrzest Jana z Dukli, pobyt na Puszczy, przybycie Braci Mniejszych do Krakowa na czele ze św. Janem Kapistranem, kazanie Jana do prawosławnych we Lwowie, objawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem, błogosławieństwo obrońców Lwowa przed Chmielnickim w 1648 r., ogłoszenie Jana błogosławionym przez papieża Klemensa XII, procesję z relikwiami Błogosławionego w 400-setną rocznicę Jego śmierci oraz ołtarz bł. Jana we Lwowie i apoteozę bł. Jana.

Kaplica św. Jana z Dukli

W przedłużeniu prawobocznej nawy głównej kościoła klasztornego bernardyni usytuowali kaplicę poświęconą św. Janowi z Dukli, której wystrój pochodzi z początku XX wieku. Po wysiedleniu przez władze komunistyczne bernardynów z lwowskiego klasztoru w 1946 r., zakonnicy przewieźli trumienkę z relikwiami Błogosławionego z Lwowa do klasztoru w Rzeszowie. W 1974 roku, 6 października trumienka spoczęła w dukielskiej kaplicy.

Pustelnia św. Jana z Dukli

W puszczy leżącej w przyległych do Dukli lasach w miejscu gdzie według tradycji Jan z Dukli prowadził pustelnicze życie w 1769 r. powstała świątynia poświęcona św. Janowi. W 1883 r. kościółek na Puszczy wraz z pustelnią uległo pożarowi i po odbudowaniu w 1887 r. został ponownie poświęcony. W latach 1906 – 1908 bernardyni wybudowali większy, murowany kościół, który został poświęcony w 1908r.

Złota studzienka

Istnienie studzienki po raz pierwszy odnotowano w 1896 r. obok kapliczki, usytuowanej na lesistym szczycie góry Cergowej, wypływa źródło, ujęte w studzienkę. Tradycja podaje, że św. Jan w tym miejscu spędzał czas w samotności na modlitwie i poddawał się różnym umartwieniom.

Media

Adres

Nasz Adres:

ul. Bernardyńska 2 38-450 Dukla

Telefon: