Bazylika mniejsza św. Józefa – Kapituła Kolegiacka

Obraz św. Rodziny

Obraz został namalowany na płótnie o wymiarach 1,5 x 2,5 m) przedstawia Świętą Rodzinę na tle panoramy typowego polskiego miasta – z licznymi wieżami kościelnymi, murem obronnym, rzeką i bogatą roślinnością. Nad postaciami unosi się gołębica symbolizująca Ducha Święte-go i Bóg Ojciec z szeroko rozpostartymi ramionami oraz napis: „Idźcie do Józefa”. Jak należy się domyślać, na obrazie tym umieszczono scenę powrotu dwunastoletniego Jezusa z Matką Boską i Świętym Józefem z Jerozolimy do Nazaretu, wkrótce po Jego odnalezieniu w świątyni.

Dla początku oraz dalszych dziejów Sanktuarium św. Józefa bardzo ważne, a jednocześnie i niezwykle interesujące, są okoliczności, w jakich obraz ten powstał. Przedstawię je przytaczając dość obszerny fragment relacji ks. Józefa Świtalskiego, członka Kapituły Kaliskiej przez wiele lat pracującego w miejscowej kolegiacie (1 połowa XVIII w.), opublikowanej przez ks. Stanisława Józefa Kłossowskiego (kustosz Sanktuarium z lat 1771-1798) w jego książce wydanej w Kaliszu w 1788 r. p.t. „Cuda y łaski za przyczyną y wzywaniem … Józefa Świętego przy obrazie tegoż Świętego patryarchy w Kollegiacie kaliskiey … uczynione…” Z tego okazałego, prawie 550 stronicowego, druku dowiadujemy się, że: „…We wsi Solcu, do klucza Prymacyalnego Opatowieckiego, należącey, był człowiek [Stobienia] bardzo długo chorujący, iak paraliżem zrażony, ruszać się o swey mocy, bynajmniej nie mogący; gdy mu się, tak długo i domownikom naprzykrzaiąca sprzykrzyła choroba, prosił Boga o iuż życia zakończenie. Aż oto następuiącey nocy przyszedł do Niego, iakaś Sędziwa Osoba ( którą on sądził bydź Świętym Józefem) i spoyrzawszy na niego wesoło rzekła: każ namalować obraz Józea Świętego, w którm po prawej stronie, niech będzie Nayświętsza Marya, na lewej, Nayczystrzy Jey Oblubieniec Józef Święty, między Niemi Dziecina Jezus, od Oboyga, za Rączki prowadzony, nad Niemi Duch

Przenajświętszy, w promieniach, a nad temi wszystkiemi Bóg Oyciec, rozszerzone Ręce mayący, z napisem z Ust Tego wychodzącymi: Idźcie do Józefa. Odday ten Obraz do Kollegiaty Kaliskiey, a zupełnie zdrów zostaniesz…”. Gdy namalowany i poświęcony obraz Stobienia „… obaczył i pocałowałm, zaraz w tym punkcie z podziwieniem wszystkich, zupełnie tak został ozdrowiony, iak gdyby nigdy nie chorował. Ten tedy Obraz, przy którym, tak wielkiego Cudu od Boga doznał uzdrowiony tu do tey Kollegiaty oddał…

Wieść o tym wydarzeniu szybko rozeszła się po okolicy, a w miarę upływu czasu zaczęła docierać znacznie dalej. Z dnia na dzień coraz więcej osób przybywało do kaliskiej kolegiaty prosić św. Józefa o wstawiennictwo u Boga w różnych sprawach. Najczęściej chodziło oczywiście o powrót do zdrowia, ale były także i inne prośby. Wszyscy zwracający się do Świętego o pomoc oczekiwane łaski otrzymywali, a w do-wód wdzięczności fundowali różnego rodzaju wota, które zawieszane były przy obrazie. Pierwszą zanotowaną w źródłach niezwykłą łaskę otrzymał w 1673 r. Stanisław Bartochowski, dziedzic Błaszek, który w podziękowaniu ofiarował swój dom w Kaliszu na szerzenie kultu św. Józefa oraz na przyozdobienie obrazu.

Z biegiem lat w pełni udokumentowanych łask i cudów otrzymanych za wstawiennictwem św. Józefa w kaliskim obrazie Świętej Rodziny przybywało. Zwłaszcza w 1751 r., ogłoszonym przez papieża Benedykta XIV jako rok powszechnego jubileuszu tego Świętego, liczba otrzymanych nadzwyczajnych łask była szczególnie duża (m. in. uzdrowionych zostało z ciężkiej choroby zakaźnej kilkuset mieszkańców Koźminka), w efekcie czego arcybiskup gnieźnieński Władysław Łubieński w 1764 r. polecił kapitule kaliskiej odprawianie przed tym obrazem uroczystych nabożeństw.

źródło: http://www.diecezja.kalisz.pl/bazylika-sw-jozefa

Historia

 • 1353 – przebudowa starego kościoła, który po renowacji otrzymał gotycką postać,
 • 1359 – kościół otrzymuje godność Kolegiaty,
 • 1670 – mieszkaniec wsi Szulec został uzdrowiony za przyczyną Świętego Józefa, jako wotum ufundował obraz Świętej Rodziny i umieścił go w Kaliskiej Kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu,
 • 8.06.1767 – ks. arcybiskup Władysław Łubieński wydał dekret uznający obraz św. Józefa Kaliskie-go za „imago gratiosa” – „łaskami słynący”,
 • 1770 – ks. arcybiskup Władysław Łubieński uznał kaliski obraz za „imago miraculosa”, czyli „cudowny”,
 • 31.05.1783 – papież Pius VI dokonał w Watykanie koronacji kopii kaliskiego obrazu Świętej Rodziny oraz zezwolił na jej przeprowadzenie w miejscowym Sanktuarium,
 • 15.051796 – koronacja obrazu w Kaliszu,
 • 29.04.1945 – cudowne wyzwolenie księży – więźniów z obozu w Dachau,
 • 24.09.1969 – utworzenie w Kaliszu Polskiego Studium Józefologicznego,
 • 1978 – Papież Paweł VI podniósł kościół do godności Bazyliki Mniejszej,
 • 17.04.1994 – 3 czerwca 1996 – nawiedzenie kopii obrazu św. Józefa w parafiach diecezji kaliskiej. Każda parafia miała obraz przez całą dobę,
 • 15.05.1996 – 14.05.1997 – Diecezjalny Rok Jubileuszowy
 • 8.02.1997 – w Bazylice Świętego Józefa jest stały dyżur spowiedniczy
 • 4.06.1997 – wizyta Papieża Jana Pawła II w Kaliskim Sanktuarium,

Patronat

Św. Józef Kaliski jest oficjalnym patronem:

 • Diecezja Kaliska
 • Miasto Kalisz
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej

Radio i Telewizja

 • Telewizja Trwam w każdy pierwszy czwartek miesiąca transmituje Mszę Św. z Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
 • Radio Rodzina transmituje w każdą środę z kaplicy seminaryjnej Nowennę do Świętego Józefa.

Media

Adres

Nasz Adres:

62-800 Kalisz Pl. Św. Józefa 7

Skontaktuj się