Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej znajduje się w Pniewach koło Poznania – tutaj w 1920 roku matka Urszula po powrocie ze Skandynawii założyła pierwszą placówkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, stąd miejsce to jest domem macierzystym szarych urszulanek. Zakup ziemi i założenie placówki było możliwe dzięki funduszom ofiarowanym przez konsula norweskiego B. Stolt-Nielsena. Ziemię zakupiono w lutym, a już we wrześniu otwarto w Pniewach szkołę gospodarczą, którą m. Urszula założyła dzięki doświadczeniom szkoły prowadzonej w Aalborgu.

Sześć lat później rozpoczęła działalność wydawnictwo i drukarnia urszulańska w Pniewach.

kaplicasank_01W 1927 roku do domu macierzystego w Pniewach przybył prezydent RP, Ignacy Mościcki, by nadać m. Urszuli Ledóchowskiej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Była to nagroda za zasługi na polu pracy społeczno-wychowawczej.

17 kwietnia 1937 roku w Pniewach odbyła się uroczystość z okazji złotego jubileuszu życia zakonnego m. Urszuli. Zarząd Miejski w Pniewach nadał Matce Urszuli honorowe obywatelstwo miasta „w uznaniu wielkich zasług dla Państwa Polskiego i miasta, położonych na polu społecznym i charytatywnym”.

Dwa lata później, w kwietniu 1939 roku Matka Urszula po raz ostatni pojechała do Rzymu gdzie zmarła 29 maja.

figura_matki_bozejPrzeniesienie relikwii błogosławionej Urszuli z Rzymu do Pniew odbyło się dopiero w 1989 roku, czyli po 50 latach od śmierci a jej kanonizacja w Rzymie odbyła się 18 maja 2003. Te wydarzenia przyczyniły się do rozszerzania się kultu Świętej i do powstania sanktuarium, które od 9 grudnia 2003 roku, dekretem Arcybiskupa Poznańskiego, ma status sanktuarium diecezjalnego.

Od roku 1987 trwa tutaj nieustanna nowenna za przyczyną św. Urszuli – w każdy czwartek o godz. 19.00 gromadzą się wierni w kaplicy, aby polecać swe intencje we Mszy św. wotywnej, podczas której wymieniane są prośby i podziękowania złożone osobiście, drogą listowną bądź internetową.

Sanktuarium jest miejscem kultu św. Urszuli, odwiedzanym przez licznych pielgrzymów z Polski i zagranicy. W Sanktuarium odbywają się rekolekcje i dni skupienia. Spragnieni ciszy i modlitwy mogą zaspokoić swoje oczekiwania, zatrzymując się w domu pielgrzyma jako goście indywidualni lub w ramach zorganizowanych spotkań czy pielgrzymek. Zapraszamy m.in. na weekendowe rekolekcje dla dorosłych z św. Urszulą, przewodniczką na drodze do świętości w codzienności życia.

p1020480Dom w Pniewach pełen jest „śladów” obecności św. Urszuli: uboga cela zakonna, w której mieszkała przez dwadzieścia ostatnich lat życia, przedmioty, których używała, jej rękopisy, a także wystawa, ilustrująca jej życie i dzieło oraz działalność Zgromadzenia.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z św. Urszulą w tym szczególnym miejscu jej obecności i jej promieniowania świętością, którą umiała zdobywać „w drodze” ziemskiej wędrówki.

Adres

Nasz Adres:

62-045 Pniewy, św. Urszuli Ledóchowskiej 1

Telefon: