„Tinos jest jedną z wysp archipelagu Cyklady na Morzu Egejskim. Już w pierwszej połowie XIX wieku dekretem królewskim wyspa została uznana za „pielgrzymkowe miejsce wszystkich prawosławnych”, a w 1972 roku za Świętą Wyspę.
Podczas największych uroczystości religijnych cudowna ikona Błogosławionej Dziewicy noszona jest w procesji z sanktuarium do portu i z powrotem. W 1831 roku w miejscu odnalezienia cudownej ikony zbudowano świątynię Panaghia Evangelistria i umieszczono w niej obraz Maryi, który szybko zasłynął licznymi łaskami i uzdrowieniami.
W porcie na cudowny obraz oczekują dostojnicy kościelni by w uroczystej procesji powrócić wraz z wizerunkiem Matki Bożej do sanktuarium. Ikonę ze świątyni Panaghia Evangelistria czczą także katolicy dając wyraz wspólnocie wiary obu Kościołów – katolickiego i prawosławnego.
W porcie wita Maryję dźwięk dziesiątek syren okrętowych – Matka Boża z Tinos jest patronką ludzi morza. Marynarze i rybacy otaczają ją szczególną czcią. W dniu święta biskupi udzielają błogosławieństwa statkom i łodziom rybackim – tym w porcie, i tym, które znajdują się w morzu.
Najmłodsi czciciele Matki Bożej przybywają tu w tradycyjnych greckich strojach ludowych. Co roku wielkie uroczystości religijne gromadzą tysiące ludzi z całej Grecji. W dniu Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia, w procesji biorą udział najwyżsi rangą przedstawiciele rządu, wojska, lotnictwa i marynarki.”

źródło: „Madonny Europy” Janusz Rosikoń

Media

Adres

Nasz Adres:

Panagia Evangelistria Tinos, Tinos, Grecja