Kalwaria Wejherowska

Kalwaria Wejherowska została założona przez Jakuba Wejher, który za uratowanie życia w 1649 r. złożył śluby: „na wieczną pamiątkę tego dobrodziejstwa wybuduje w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy Świętej i św. Franciszka, i wszelkimi siłami będę szerzył chwałę Bożą”. Bardzo szybko fundator przekazał przyjęcia miejsca pod klasztor Franciszkanom i poza kościołem powstała tutaj też szkoła.

„Co ciekawe, na wejherowski odpust Wniebowstąpienia Pańskiego wędrują przeważnie pielgrzymi z południowych i środkowych Kaszub, dlatego też często nazywa się go odpustem lądowym. Z kolei na uroczystości ku czci Trójcy Świętej pielgrzymują głównie pątnicy z Pucka, Władysławowa, Rumii i prawie wszystkich gdyńskich parafii. Stąd jego nazwa – odpust morski.”

źródło: „Najsłynniejsze miejsca pielgrzymowania”

Kościół św. Anny w Wejherowie

Kościół został poświęcony w 18 III 1651r. od początku mając wezwanie św. Anny. Prawdopodobnie tytuł świątyni powiązany został z imieniem żony Wejhera. W dzień po jego poświęceniu, w jego krypcie pod kaplicą św. Jakuba (dziś kaplica św. Józefa) spoczęły doczesne szczątki żony fundatora Anny i Elżbiety i ich czwórki dzieci sprowadzone z Człuchowa.

Główny ołtarz Ukrzyżowania Jezusa jest dębowy i cały politurowany. Nad krzyżem jest łaciński napis: ALTARE PRIVILEGIATUM PRO DEFUNCTIS PERPETUUM (Ołtarz wieczyście uprzywilejowany za zmarłych). Pod prezbiterium znajduje się krypta zakonników, w której obecnie umieszczona została wystawa związana z początkami miasta, a także pamiątki po fundatorach.

Ołtarz boczny z Cudownym Obrazem Matki Bożej Wejherowskiej jest ołtarzem umieszczony w prawym rogu nawy. Tuż nad obrazem w kartuszu umieszczony został łaciński napis: SICUT LILIUM INTER SPINAS Pnp 2.2 (Jak lilia między cierniem.).

Na wysokości ołtarza maryjnego, po przeciwnej stronie stoi bliźniaczy ołtarz boczny poświęcony św. Franciszkowi i św. Antoniemu. Także i tutaj nad obrazem w kartuszu został umieszczony łaciński napis: DILECTUS MEUS ET EGO ILLI Pnp 2.16 (Mój miły jest mój, a ja jestem jego.).

W bocznej kaplicy stanowiącej prawe ramię kościoła stoi ołtarz poświęcony św. Józefowi z napisem ITE AD IOSEPH Rdz 41.55 (Udajcie się do Józefa i co on wam powie czyńcie.)

Ołtarz św. Anny znajdujący się w bocznej kaplicy po lewej stronie kościoła i jest bardzo podobny do pozostałych, nad ołtarzem umieszczono kartusz z napisem: AUDI, FILIA ET INCLINA AUREM TUAM Ps 45.11 (Posłuchaj, córko spójrz i nakłoń ucha.).

Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej

„Najnowsze badania wykazały, że jest to obraz pochodzący z II połowy XVII w., nieznanego autorstwa i stanowi on najcenniejszy skarb Wejherowa. Cudowny Obraz Madonny Wejherowskiej znajduje się w prawym bocznym ołtarzu kościoła klasztornego. Jest to obraz olejny o wymiarach 194 x 81,7 cm, namalowany na płótnie. Przedstawia postać Maryi, która na swej lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, zaś w prawej złote berło. Jej prawe ucho, ozdobione kolczykiem, jest odsłonięte tak, jakby słuchała próśb wiernych, którzy się do Niej zwracają. Siedzące na ramieniu Madonny Dzieciątko, trzyma w swej prawej rączce czerwoną różę, a lewą podtrzymuje błękitne jabłko królewskie. Warto wspomnieć w tym miejscu o róży, która dla wejherowiaków jest tą samą różą z herbu miasta.(..) Zachowały się dokumenty, według których papież Pius IX udzielił w dniu 6 VI 1862r. odpustu zupełnego pod określonymi warunkami wszystkim odwiedzającym kościół św. Anny w czasie Świąt Narodzenia, Zwiastowania, Oczyszczenia i Wniebowzięcia. Kult maryjny ukazany jest w zachowanych od XVIII w. wejherowskich modlitewnikach kalwaryjskich. Szczególny jego rozwój datuje się od 1953r. Wtedy to również zaczęto zasłaniać Cudowny Obraz. (..) Obraz Matki Bożej Wejherowskiej został ukoronowany przez papieża Jana Pawła II w Sopocie podczas pielgrzymki do Ojczyzny– 5 VI 1999r. Warto wspomnieć, jako ciekawostkę, że wejherowski Obraz jest jedynym na Kaszubach koronowanym przez samego papieża.

Oficjalnym tytułem Madonny Wejherowskiej jest wezwanie Uzdrowienie Chorych na duszy i ciele. Z racji tego wezwania i licznych przypadkach uzdrowień duchowych i cielesnych pojawiło się w ostatnich latach nowa nazwa Wejherowa – kaszubskie Lourdes.”

źródło: Oficjalna strona internetowa

Adres

Nasz Adres:

ul. Reformatów 19, 84-200 Wejherowo

Telefon:
Skontaktuj się