Po wschodniej stronie Jeziora Genezaret znajdują się Wzgórza Golan, ciągnące się od potoku Nahal Saar oddzielającego te wzgórza od Hermonu na północy, do rzeki Jarmuk na południu. Jarmuk wpada do Jordanu na południe od ujścia Jordanu z Jeziora Genezaret. Ich zachodnią granicę stanowi Jordan i Jezioro Genezaret, a wschodnia Pustynia Syryjska. Golan w czasach Starego Testamentu nosił nazwę Baszanui, często opiewany jest jako ziemia o wielkiej urodzajności. Wulkaniczny bowiem i pokryty lawą teren służył uprawom i pastwiskom, na których pasły się, wspominane w Piśmie Świętym byki Baszanu, a w lasach rosły potężne dęby.

Wzgórza Golan zostały zajęte przez Izrael w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku i stanowią teren sporny pomiędzy Syrią a Izraelem. Na licznych polach znajdują sig nadal miny, a strefy demarkacyjnej Strzegą wojska ONZ, w skład których wchodzi także polski batalion (PolBatt), stacjonujący w górach od połowy lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. W roku 1995 polscy żołnierze adaptowali jedno ze zrujnowanych pomieszczeń koszarowych na piękną kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Media

Adres

Nasz Adres:

32.981667,35.749444