Nazaret posiadał dwa źródła, z których obfitsze nazwane zostało, „Źródłem Najświętszej Maryi Panny”. Znajduje się ono kilkaset metrów od bazyliki Zwiastowania. Na tym miejscu, związanym według legendy ze zjawieniem się archanioła Gabriela w czasach krzyżowców wzniesiono kościół św. Gabriela. Na ruinach tamtego kościoła prawosławni Grecy zbudowali w roku 1787 nowe sanktuarium ze wspaniałym ikonostasem. Po przejściu kościoła schodzi się do krypty, w której znajduje się zbiornik z wodą źródlaną. Można się napić i zabrać ze sobą. Obraz Matki Bożej w tej krypcie przedstawia ją jako brzemienną, z widocznym Dzieciątkiem w łonie.

źródło: „W Ojczyźnie Chrystusa”

Link do opisu Cerkwi Świętego Archanioła Gabriela w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Archanioła_Gabriela_w_Nazarecie

Adres

Nasz Adres:

P842+RJ Nazareth, Israel