Magdalene Porzat

St. Jean de Bournay

Venerable Magdalene Porzat  1850

Madeleine Porsat to tylko wiejska służąca w podeszłym wieku. Analfabetka. Przez 50 lat pracowała dla państwa Labbe w St. Jeane de Bournay, w maleńkim miasteczku nieopodal Lyonu, na południowym wschodzie Francji. Ta nieznana światu kobieta pod koniec życia mówiła o przyszłych wydarzeniach jak ktoś, kto powrócił z wyprawy w przyszłość. Ostatnie siedem lat jej życia wypełniły objawienia Matki Najświętszej. Mroczne, pełne wydarzeń, a jednak opowiadające o potędze Boga i Jego zwycięstwie. Czy możemy zaufać tej niepiśmiennej kobiecie? Tak, właśnie dlatego, że była niewykształcona, a mówiła o historii świata, którego nie znała i wydarzeniach, których sama nie umiała pojąć… Dlatego, że część proroctw jest juz za nami, a spełniły się co do joty. I dlatego, że Kościół ogłosił ją juz Służebnicą Bożą, a proces beatyfikacyjny jest w toku. Nie z powodu łaski dostąpienia objawień ani z powodu ich treści. Z powodu świętości życia, które było wypełnione po brzegi pokorą i heroizmem cnót.

Mówiła, że nadchodzi kres czasów. „Nadchodzenie” będzie przesiąknięte złem, „kres” – nasycony światłem i dobrem. „To ,co ma się wydarzyć nie będzie naturalną koleją rzeczy. Zacznie się wielka epoka. Nastąpi trzecia [era dziejów ludzkości]. Bowiem Ojciec, który nas stworzył, byśmy Go znali, kochali i służyli mu, a Syn nas odkupił. Oto teraz Ojciec i Syn pocieszą nas zsyłając Triumfującego Ducha z Maryją, Jego Oblubienicą. To będzie ogromny cud…”

Idzie maryjna epoka zapowiadana przez tylu proroków i świętych. Nadchodzi zwycięstwo Tej, która „miażdży głowę węża”. Przychodzi ono z Nieba, a jej maryjni święci będą torować Jej drogę: „Maryja zstępuje z Nieba. Towarzyszy Jej legion aniołów. Wybrani żyjący na ziemi winni podnieść się napełnieni duchową mocą, by pobiec przed posłańcami Boga. Oto zastępy Pana! Wiele świętych niewiast, kilku świętych janów. Oto Boska broń! Nie pistolet i muszkiet, ciężki kij i  pałka, nie żelazny drąg, nie strażniczy pies, nie materialna siła, nie ludzkie środki…”

 Maryja nawiązuje do swoich objawień z 1826 r., w których zapowiedziała nadejście „siedmiu kryzysów”. Nawiązują one w sposób mistyczny do siedmiu ran i boleści Maryi. „Poprzedzą one Jej triumf i nasze uleczenie. Są to: 1. niepokoje pogodowe i powodzie, 2. Choroby zwierząt i roślin, 3. Epidemia cholery wśród ludzi, 4. Rewolucje, 5. Wojny, 6. Ogólnoświatowe bankructwo, 7. Zamęt, jaki ogarnie świat…

 To, co działo się w skali narodów, ogarnie całą ziemię. „Rok 1798 dotknął samej tylko Francji, to co nadchodzi staje się zarzewiem rewolucji na całym świecie” Dodaje, że właśnie wtedy zacznie się rodzić „siódmy kryzys”. Poprzedzi go „szóste nieszczęście”: handel idzie ku ruinie, bo jego siła napędowa – zaufanie – zostanie zniszczona. Siódmy krąg pojawi się bardzo szybko, a wraz z nim ludzkie zagubienie: „Ludzie będą przekonani, że wszystko stracone bezpowrotnie. W morzu czasu podniesie się niewyobrażalne trudności.” Jedynym ocaleniem będzie Kościół. Jego arka wypłynie z burz i nastąpi spokój”. To będzie ocalenie „w Kościele”, bo choć i tam „chrześcijanie będą myśleć, że wszystko stracone”, „przyjdzie Maryja”…

Czasy w Kościele będą trudne i niepewne. Matka Boża wzywa 

Men shall believe all is lost an annihilated. Immense trouble shall be over the agitated sea of time. Whoever is not on the bark of Peter shall be engulfed. The ark comes out of the storm and a calm ensues. Pius IX is the last pope of the church oppressed. “cross of the cross”. To him sorrow but also joy. After him comes deliverance. Lumen in Coleo. Light in heaven. This is Mary’s eye. (Leo XIII’s coat of arms show a star appearing in the heavens) In the church, Christians will imagine that all is lost. Mary arrives. Behold there is confusion.; confusion even in the sanctuary. Notwithstanding, it is to the catholic priests that one shall have to go for absolution and blessing. …” 5

“Pius IX is the last pope of an epoch. Do you think that Mary will come to destroy the work of her Son? The Pope holds the place of God upon earth; so does the bishop in every diocese, and the parish priest in every parish. Behold the representative of Jesus Christ as the good and religious mother is the image of Mary. Go to your pastors who have been appointed by God. But woe! Woe! To mercenaries who got to the side of the world! Look at that field where among bad weeds and every kind of damaged wheat there are some fine ears; that is a figure of how human society is now seated in wickedness. What should be done with it? Good souls should not be allowed to perish. The sound ears are good souls. Well! Mary comes to harvest the elect from the earth….A grand event shall have to take place in order to terrify the wicked to their advantage…” 6

“After this Mary, all powerful shall change all men into good wheat. All shall be good. The Pharisees will be the last to be converted; the great brigands will arrive beforehand. The Jews who have refused to receive Jesus Christ in his humiliation will acknowledge Him at the glorious arrival of Mary….” 7

“The dove (the peace and grace of God through Mary) comes to us from Heaven, wearing on her breast a white cross, sign of reconciliation and waving a sword of fire, symbol of love. She seats herself on a throne of solid gold, figure of Noah’s ark; for she comes to announce the end of a deluge of evils. Behold, she comes, our Mother! The church prepares everything for the glorious arrival of Mary. The church forms for her a guard of honour to go before the angels. The triumphal arch is nearly accomplished. The hour is not far distant. It is Mary in person!. But she has her precursors – holy women, apostles who shall cure the wounds of the body as well as the sins of the heart. Holy women, images of Mary shall have power to work miracles. After them comes Mary to prepare the place for her Son in His triumphant Church. Behold the Immaculate conception of the Kindgom of God that precedes the arrival of Jesus Christ. It is the mansion of God upon earth, which is going to purify and prepare itself to receive the Emmanuel. Jesus Christ cannot come into this hovel of the world…” 8

“It is necessary that God should send His spirit to renew the face of the earth by means of another creation, to render it a worthy mansion for the God made man. Behold here the fire from below, for burning and changing everything. Behold here the fire from above! The love of God comes to embrace and transfigure the world. I see the earth rendered level, its valleys are raised; its mountains are lowered; there is nothing more than gentle hills and beautiful vales (Images of the Christian virtues regenerating fallen humanity). Since I am as I am, I see nothing else before us but union and universal fraternity. All men are in reciprocal love. One helps the other. They are all happy….” 9

“In the year when Easter occurs on the feats of St Mark (April 25th), Pentecost on the feast of St Anthony (June 13th) and Corpus Christi occurs on the feast of St John the Baptist (June 24), then the whole world will cry: WOE! WOE! WOE! (1943 is one such year; the next is 2038)…” 10

“Famine, pestilence war and fraud shall prostrate the Italian Kingdom and the ancient Kings everywhere shall be expelled. The Supreme Pastor shall hold the keys of heaven but will be deprived of earthly kingdom. Horrible spectacle: When the red Ox shall give birth to the Hydra, God will not extinguish the flames nor calm his anger until all these calamities shall have stricken the people of Italy. This state of affairs shall last about five years….”

źródło: Wincenty Łaszewski ŚWIAT MARYJNYCH OBJAWIEŃ 100 spotkań z nadprzyrodzonością Duchowy przewodnik po objawieniach Matki Bożej