Góra Karmel to nadmorskie pasmo gór w północnej części Izraela nad zatoką Hajfy i wznoszące się na wysokość 546 m n.p.m. Nazwa góry w języku hebrajskim Har HaKarmel oznacza na język polski Winnica Boga lub Ogród Boży,jako że jest to najbardziej urodzajny obszar w Izraelu.W języku arabskim góra jest także nazywana Dżabal Mar Eljas (arab. جبل مار إلياس), co jest tłumaczone na język polski Góra Proroka Eliasza.

Góra Karmel odgrywa wyjątkową rolę religijną i jest uznawana za świętą przez żydów, chrześcijan, muzułmanów, bahaitów, czcicieli Baala i starożytnych Greków („Góra Zeusa”).W Starym Testamencie góra Karmel jest opisywana jako symbol piękna i płodności (nawiązanie w Pieśni nad pieśniami). Prorok Eliasz miał zamieszkiwać w tutejszych dwóch grotach i tam odbyć konfrontację z czcicielami Baala. Proroctwa biblijne odnoszą się do góry przedstawiając przyszłe błogosławieństwa Boże.Dostrzeżony przez sługę Eliasza na zboczach Góry Karmel obłoczek (1 Krl 18,42-45) to proroctwo o Maryi: tak jak obłok przyniesie deszcz po suszy, tak Maryja przyniosła światu Chrystusa — Odkupiciela. Według tradycji chrześcijańskiej, rodzina Jezusa Chrystusa miała zatrzymać się tu wracając z Egiptu.

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa, pustelnicy zamieszkiwali tutejsze liczne groty.Góra Karmel, na której Eliasz zobaczył obłok symbolizujący Maryję, stała się górą maryjną i związała się z maryjną duchowością karmelitańską.Nawiązując do tego ruchu pustelniczego związanego z Karmelem i duchowego dziedzictwa Eliasza, w czasach krzyżowców, na początku trzynastego wieku został tu założony Zakon Karmelitański jako zakon maryjny. Po klęsce krzyżowców w roku 1291 klasztor karmelitański na Karmelu został zburzony, a wielu zakonników zginęło jako męczennicy za wiarę. Do roku 1634 karmelici nie mogli przebywać na górze.

Obecnie są tutaj dwa klasztory karmelitańskie: klasztor karmelitów bosych Stella Maris i klasztor karmelitanek francuskich pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel (Notre Dame du Mont-Carmel).

mount-carmel-stella-maris-monastery-haifa-israel-israel+1152_12916629854-tpfil02aw-27816

Święto Matki Bożej z Góry Karmel jest obchodzone 16 lipca, w rocznicę objawienia się Maryii św. Szymonowi Stock w 1251r. Maryja trzymała w ręku Brązowy Szkaplerz, który stał się jednym z najpopularniejszych nabożeństw w Kościele katolickim.

Ciekawa relacja na stronie: http://avelinatravel.blogspot.com/2014/05/koscio-stella-maris-w-hajfie_30.html

źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Karmel;

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/36spotkan04.html#;

http://www.marypages.com/MountCarmelPolish.htm

Adres

Nasz Adres:

Stella Maris Rd 100, Haifa, Israel